Det skjer noe i Vestfosselva i de stupmørke novemberkveldene -i gamle dager ble det høstet av denne ressursen.

Av

I store mengder kommer siken opp fra dypet i Eikern og vandrer inn på grunnene langs elvestumpen fra Fiskumvannet til Vestfossen for å gyte.