Øvre Eiker Energi senker vannstanden i elva

I forbindelse med tiltak knytta til Skotselv kraftstasjon, vil vannstanden i Bingselva senkes et par dager til uka.

I forbindelse med tiltak knytta til Skotselv kraftstasjon, vil vannstanden i Bingselva senkes et par dager til uka. Foto:

I forbindelse med revurdering av dam og rørgate tilknyttet Skotselv kraftstasjon, vil Øvre Eiker Energi senke vannstanden i elva et par dager til uka.

DEL

Nedtappingen av magasinet i tilknytning til Skotselv-dammen er planlagt utført i neste uke, men vannføringen i Bingselva må være lav når tiltakene blir utført så endelig avgjørelse om tidspunkt blir tatt når det nærmer seg.

NVE har gitt tillatelse til nedtapping av magasinet i inntil to døgn og det vil bli observert og registrert om det strander fisk eller om det finnes elvemusling i strandsonene som blir tørrlagt. I så fall blir det gjennomført tiltak for å bedre forholdene.

Øvre Eiker kommune har planlagt å gjøre tiltak på utrast erosjonssikring ved Düvelgården og har bedt om at vannstanden i forbindelse med arbeidet kan holdes så lav som nødvendig i ytterligere to dager.

LES OGSÅ:

Nå kommer sommervarmen, men det er ett stort problem...

Færre men feitere laksefangster i Drammenselva: – Det er helt sjukt

Milliongave til basestasjon: – Nå blir det mobildekning i marka

Artikkeltags