Her er det elendig mobil- og internettdekning – nå aksjonerer bygdekvinnene

Store deler av Øvre Eiker har elendig mobil- og internettdekning. Nå vil Bakke Bygdekvinnelag ha svar fra lokalpolitikere og styrende myndigheter som bør bli sitt samfunnsansvar bevisst.