Kommunen forsøkte å kjøpe seg ut av rettssak med GBL

Øvre Eiker kommune ville legge penger på bordet for å parkere rettstvistene med GBL. Da dro bobestyreren i håndbrekket.