Avvikler og selger eiendommen: – Her får du billigere kvadratmeterpris enn i Drammen og Lier

Selskapet Binderi Design på Sandvollen i Solbergelva legger ned drifta. Årsaken skal være nedgang i markedet.