Nav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet

Av

I forkant av at EØS-regelverket om trygdeytelser skulle oppdateres i 2012 ba Nav om ekstrahjelp til å forstå de nye reglene. Departementet svarte nei.

DEL

Det er nettopp feiltolkningen av den nye EØS-forordningen, som trådte i kraft 1. juni 2012, som danner grunnlaget for hele Nav-skandalen.

– Her burde departementet vært mer behjelpelig, sier Høyres Heidi Nordby Lunde til NTB.

Hun mener en brevutveksling i 2009 er noe av «det mest kritikkverdige» som kommer fram i Navs interne rapport om trygdeskandalen som ble lagt fram torsdag.

Saken ble først omtalt av VG.

Mye ekstraarbeid

Da brevvekslingen Lunde sikter til fant sted, var Nav i gang med forberedelsene til å implementere EØS-forordning 883/2004 og sendte et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som den gang ble styrt av Aps Dag Terje Andersen.

I brevet skriver Nav at arbeidet med forordningen vil innebære mye ekstraarbeid i den kommende tiden.

– Nav har imidlertid ikke mottatt noen formelle signaler fra departementet om innføringen av endrede regler og den videre framdrift i arbeidet fram mot ikrafttreden av forordningene, heter det.

Videre bes det om en avklaring på spørsmål rundt innføringen av forordningene, og det foreslås et møte om saken. I tillegg etterspør Nav at det tas høyde for ekstraarbeidet forordningen vil føre til i budsjettet.

Avvises

Svaret fra departementet er tydelig. Der påpekes det at Nav har vært med på alle møter og i alle fora hvor overgangen til de nye reglene har vært tatt opp med departementet, og at Nav har deltatt i egne møter om saken.

– Nav bør derfor ha all informasjon som er nødvendig for en forsvarlig planlagt og gjennomført overgang til de nye forordningene, skriver departementet.

Videre avvises forespørselen om signaler fra departementet om saken.

– Vi kan ikke se at det er et generelt behov for signaler fra departementet i relasjon til overgangen til nye forordninger som grunnlag for trygdesamarbeidet i EØS-området.

Det er heller ikke snakk om å bevilge mer penger.

– De nye forordningene vil i alt vesentlig ikke medføre vesentlige materielle regelendringer (verken når det gjelder stønads- eller lovvalgsregler), og følgelig heller ikke endringer i trygdens utgifter, skriver departementet.

Etterlyser mer ydmykhet

Nordby Lunde reagerer.

– Den gang var Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet arbeidsminister, og nå leder han komiteen på Stortinget som skal granske Nav-saken, sier hun.

Og fortsetter:

– Jeg er ikke klar for å frifinne noen i denne saken, det gjelder også nåværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Men denne rapporten viser at Arbeiderpartiet kanskje burde være litt mer ydmyke. Feiltolkningen skjedde tross alt på deres vakt, og det er mange som deler ansvaret for det som har skjedd i denne saken.

– Fra 2012 og framover

Til VG sier daværende arbeidsminister Dag Terje Andersen at han ikke føler at han har møtt seg selv i døren.

– Det vi har til behandling i komiteen, er redegjørelsen til statsråden, og den handler om 2012 og fremover, sier han.

Han forteller at han ikke leste brevet i 2009, men har lest det etter at Nav-skandalen sprakk.

– Jeg registrerer at departementet sa seg villig til å avklare konkrete spørsmål, og jeg forutsetter at departementet ville stilt opp på konkrete henvendelser da, sier Andersen.

Han påpeker at han som statsråd ikke leste alle administrative brev, men er tydelig på at han hadde ansvar for alt i departementet.

(©NTB)

Artikkeltags