Posten flytter fra Vikersund og Hokksund – samler all aktivitet i Åmot

Postkontoret forsvant for et tiår siden. 7. oktober forsvinner også postbudene og ikke minst alle bilene fra Vikersund sentrum.