Nyregistrering og varsel om tvangsoppløsning

Også i dag bringer Bygdeposten meldinger fra lokalt næringsliv.