Flytter fra Mjøndalen til Hokksund

Også i dag finnes noen meldinger om lokalt næringsliv hos Brønnøysundregistrene.