Alle hindringer er ryddet av veien på Kløftefoss

Buskerudmuseet har ikke lenger noen innsigelser mot industriplanene på Kløftefoss. Nå trekker også veivesenet sin innsigelse.