Ingunn har i løpet av det siste året tatt i mot 300 leger som trengte en pustepause

– Leger er dårlige til å søke hjelp og for en god del av legene hadde det vært lurt om de hadde kommet tidligere, sier psykiater Ingunn Amble som er leder for Villa Sana. Modum Bads seksjon for forebyggende arbeidshelse.