Gå til sidens hovedinnhold

Kjøreskoleeier fratatt «lappen»

Trafikkskoleeier mister «lisensen» for tre måneder

Artikkelen er over 3 år gammel

Statens vegvesen har fratatt eieren av Modum Trafikkskole godkjenningen i tre måneder etter flere brudd på trafikkopplæringsforskriftene.

(Bygdeposten)

I veivesenets vedtak står det at det er avdekket vesentlige brudd på forskriftene, og at innehaver Thor Skålien til tross for to advarsler har fortsatt å bryte forskriftene.

– Jeg føler meg urettferdig behandlet. Inndragelsen bygger kun på for dårlige administrative rutiner jeg har hatt, sier Skålien.

Hatt for mye å gjøre

De dårlige rutinene begrunner han med at han har hatt for mye å gjøre. Noe som har ført til at han har kommet på etterskudd med pliktige innrapporteringer til veivesenet.

– Når det gjelder klagene fra to elever, er det påstand mot påstand. For de har fått den opplæringen de har krav på, sier Skålien.

Robert kan bli askefast på Bali 

Streng straff

– Alt det gamle som blir brukt mot meg er ordnet for lenge siden, og det er nå kun snakk om å få på plass en godkjent læreplan, sier han oppgitt.

Skålien mener regelverket er alt for firkantet, og at det burde vært mulig å vise skjønn i slike saker. Han sier også at utestengelsen i tre måneder fra 1. januar, ikke står i forhold til de feilene han har gjort.

Avistur til julestemning i Salzburg 

– Svært lav strykprosent

Skålien understreker at alle elevene hans har fått den undervisningen de har krav på.

– Vi har årlig 300–400 elever, har svært lav strykprosent og får gode tilbakemeldinger fra elevene, så noe riktig må vi da gjøre, sier han.

Trafikkskoleeieren har nå ordnet med andre som skal ta over jobben hans mens han er utestengt, slik at de som har kjøretimer ikke vil bli berørt av veivesenets karantenevedtak.

– Flere alvorlige regelbrudd

– Inndragelsen av godkjenningen er en reaksjon på alvorlige brudd på regelverket gjennom flere år, sier Torgeir Røynlid i Statens vegvesen.

– Det handler ikke om strykprosent på førerprøvene, men om mangelfull opplæring og administrative forhold som ikke er i tråd med regelverket, sier han.

Når det gjelder klagene fra de to elevene, sier Røylid klagene underbygges av at andre har bekreftet elevenes påstander.

– Derfor er det lite sannsynlig at de har fabrikkert påstandene i klagene sine, sier veivesenets mann.

Unike leiligheter med hemmelig pris i Hokksund 

– Alvorlige tidskutt

Skålien hevder alle elevene har fått undervisningen de har krav på, men veivesenet er uenige.

– Vi ser svært alvorlig på at vi over flere år har avdekket tidskutt på obligatoriske kurs. Noe som har gjort at elevene ikke fått den opplæringen de har krav på, sier Røynlid.

Han understreker at vedtaket om tre måneders inndragning av Skåliens godkjenninger som trafikklærer og faglig leder, kan påklages innen tre uker.

Punktene veivesenet har påklaget

2010 og 2013: Manglende innrapportering av elevers obligatoriske opplæring,

2015: Ikke fulgt opp leders plikt om vedlikehold av undervisningsopplegget.

2015: To tilsyn avdekket brudd på undervisningens innhold. Noe som har resultert i at elevene ikke har fått den undervisningen de har krav på.

2016: Klage fra elev som hevder ikke å ha fått pålagt teoriundervisning.

2017: Nok en elev klaget inn mangelfull opplæring.

 

Kommentarer til denne saken