Kriminalomsorgen var ikke tilfreds med måten mannen gjennomførte sin samfunnstjeneste på. De påpekte flere fravær og at han kom for seint på jobb. De ba derfor tingretten om å fullbyrde straffen i form av soning i fengsel.

Mannens forsvarer hevdet at hans klient ikke hadde brutt vilkårene for samfunnsstraff etter at innskjerpingssamtale hadde blitt gjennomført.

Mannen ba pent om å få fullføre, både fordi han trivdes der han jobbet, og fordi han fryktet en fengsling ville føre til ytterligere kriminalitet. Mannen i 40-årene pekte også på et omsorgsansvar for et nært familiemedlem, og at de ville miste bostedet om han ble satt i fengsel.

Les også: Krever 90.000 for furutre med fuglekasse og reir

I dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett kommer det klart fram at dommeren var i sterk tvil om det var riktig å gi mannen en ny sjanse til å fullføre sin ilagte samfunnsstraff. Dommeren mente mannen var inne i en positiv rehabilitering og håpet at han ville fortsette den trenden framover.

Les også: Har laget seks nye hotellrom

Retten avviste derfor begjæringen fra Kriminalomsorgen, men påpeker at mannen i 40-årene må rette seg fullt og helt etter de pålegg kriminalomsorgen pålegger. Dersom det ikke skjer, og Kriminalomsorgen fremmer en ny begjæring, er retten krystallklar på at vurderingen vil bli en annen. Som en følge av uregelmessighetene valgte retten å utvide gjennomføringstiden med fire måneder.