– Det er ingen ønsket situasjon, men de økonomiske utfordringene våre kom ikke over natta.

Til sammen håndterer økonomisjefene i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner tre milliarder kroner i året.