De siste prøvene kommunen har tatt viser at badeplassene Hagatjern og Årbogen har få bakterier.

Dermed kan karakteren «god» deles ut. 

Resultatene for prøver tatt i uke 28 er nå klare.

Helsetjenesten i kommunen tar i perioden juni–august vannprøver på de populære badeplassene.

nettsiden til kommunen finner du flere detaljer om analysen.