– Vi går nokså bredt ut i vårt søk. Letingen foregår på hele Sør – og Østlandet, og vi skulle gjerne kommet tilbake til Buskerud. sier produksjonsleder Magnhild Flatøy Kolstadbråten.

LES OGSÅ: Frp: – Altfor mange boliger

De ser etter eiendommer hvor det gjerne har vært eller er, et gammelt gårdsbruk eller husmannsplass.

– Vi reiser jo 100 år tilbake i tid. Gården bør derfor helst ligge litt for seg selv, slik at moderne bygninger, kraftledninger eller lignende ikke er synlig fra gården. Stedet må også ligge nær vann (sjø/ innsjø/tjern), samt ha gode solforhold og dyrkbar jord, forklarer hun.

Har du, eller vet du om en slik gård? Da vil produksjonsselskapet gjerne ha e-post fra deg med adresse og bilde av stedet. Du må også legge ved kontaktinfo til eierne. E-posten kan sendes til farmengard@strix.no.

– Kanskje finner vi neste Farmen-gård i ditt distrikt, sier Kolstadbråten.