Live Stensrud, Hanne Kirsch Warlo og Lene Stensrud er klare for årets elgjakt.
Tor Christian Ødegaard

«Jegertrillingene»

Sant skal sies, kun to av dem deler foreldre, men noe de alle tre deler er en sterk pasjon for jakt- og jegertilværelsen. Nå er det elgen som står for tur.
Publisert