Nedre Eiker blant de best forberedt på ekstremvær

Nedre Eiker kommune er best forberedt blant kommunene mellom 20.000 og 50.000 innbyggere på ekstremvær.

Nedre Eiker kommune er best forberedt blant kommunene mellom 20.000 og 50.000 innbyggere på ekstremvær. Foto:

Av

Kun Stavanger er bedre når det gjelder Norges beste klimatilpassede kommuner.

DEL

Det viser en stor nasjonal kartlegging som forsikringsselskapet If har gjennomført sammen med CICERO Senter for klimaforskning.

– Vi har undersøkt hvor godt forberedt norske kommuner er på ekstremværet som klimaforskerne mener vil bli vanligere i årene framfor oss. Noen er flinke, men altfor mange har ikke startet dette viktige arbeidet, sier Ivar Martinsen, konserndirektør hos If.

Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader.

– Kartleggingen viser at Stavanger er den kommunen som er best i klassen, sier seniorforsker i CICERO, Marit Klemetsen.

I dag overrekkes rapporten «Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer» til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, under et arrangement på Arendalsuka.

Saken fortsetter

Marit Klemetsen er seniorforsker i CICERO.

Marit Klemetsen er seniorforsker i CICERO. Foto:

LES OGSÅ: Nå er den store E134-jobben startet 

Veilede og inspirere

Kartleggingen er gjennomført etter modell fra en svensk undersøkelse som første gang kom ut i 2015. Den norske versjonen skal veilede og inspirere norske kommuner til å komme i gang med det stadig viktigere klimatilpasningsarbeidet for å sikre både kommunens innbyggere og næringsvirksomhet.

Mens Stavanger er den kommunen som er best av alle, er Nedre Eiker kommune best blant kommunene med mellom 20.000 og 50.000 innbyggere.

Nord-Odal er best blant de mellomstore kommunene, mens Sirdal kommune er kåret til den beste kommunen blant småkommunene.

99 kommuner besvarte undersøkelsen. Til sammen bor nesten halvparten av alle innbyggerne i Norge i disse kommunene.

Saken fortsetter

Ivar Martinsen, konserndirektør hos If.

Ivar Martinsen, konserndirektør hos If. Foto:

LES OGSÅ: Rolf (83) kjøpte bobil etter at begge sønnene døde

De beste har vært rammet av ekstremvær

– Det er en helt klar tendens i undersøkelsen at de kommunene som har vært utsatt for ekstremvær er langt mer opptatt av dette arbeidet enn kommuner som så langt har vært forskånet fra dette, sier Marit Klemetsen hos CICERO. – Dette betyr at mange kommuner først tar grep når de blir rammet og ikke jobber forebyggende.

– Nøkkelen til trygge lokalsamfunn finner vi hos kommunene. Vi håper at svarene i denne rapporten vil inspirere de som ikke har alle planer klare, slik at enda flere kommuner sitter med gode planer når vi spør igjen til neste år, sier Ivar Martinsen hos If.

Klimatilpasningstiltakene kan være alt fra tekniske tiltak (som vann og avløp), til administrative tiltak (som retningslinjer for hvor det er lov å bygge) og blågrønne tiltak (som grønne lunger, våtmark og vannspeil for å ta unna økt nedbør).

LES OGSÅ: Reiser Hokksunds høyeste boligkompleks 

Store forskjeller på små og store kommuner

Rapporten viser at det er betydelig forskjeller mellom store og små kommuner. De store har gjennomgående kommet mye lengre i sitt klimatilpasningsarbeid. 

– Kommuner som er kommet kort i arbeidet, deriblant mange små, bør i større grad søke hjelp og informasjon fra sentrale myndigheter for å forberede seg på ekstremvær. Både ekspertise og råd, men også ressurser må tilføres for å gjøre dem bedre i stand til å trygge lokalsamfunnene.

– Samtidig kan kommuner også i større grad samarbeide med andre kommuner med lignende utfordringer, sier seniorforsker i CICERO, Marit Klemetsen.

Hele sju av ti kommuner i den omfattende kommuneundersøkelsen oppgir at de allerede har opplevd ekstreme værhendelser i løpet av de siste ti årene. Den klart vanligste ekstremværhendelsen er økt nedbør. 70 prosent har blitt rammet av dette.

DE BEST KLIMATILPASSEDE KOMMUNENE

1. Stavanger, Rogaland (31 poeng)

2. Nedre Eiker, Buskerud (28 poeng)

2. Bærum, Akershus (28 poeng)

3. Kristiansand, Vest-Agder (25,5 poeng)

3. Arendal, Aust-Agder (25,5 poeng)

4. Larvik, Vestfold (25 poeng)

4. Nord-Odal, Hedmark (25 poeng)

5. Våler, Østfold (24 poeng)

6. Sirdal, Vest-Agder (23,5 poeng)

7. Søndre Land, Oppland (23 poeng)

7. Porsgrunn, Telemark (23 poeng)

8. Oslo (22,5 poeng)

9. Trondheim, Trøndelag (22 poeng)

10. Farsund, Vest-Agder (21.5 poeng)  

11. Hamar, Hedmark (20 poeng)

12. Risør, Aust-Agder (19,5 poeng)

12. Asker, Akershus (19,5 poeng)

12. Stange, Hedmark (19,5 poeng)

12. Klæbu, Trøndelag (19,5 poeng)

13. Bergen, Hordaland (19 poeng)

13. Gol, Buskerud (19 poeng)

14. Fauske, Nordland (18 poeng)

15. Voss, Hordaland (17,5 poeng)

15. Gausdal, Oppland (17,5 poeng)

15. Fjell, Hordaland (17,5 poeng)

Den høyest mulige poengsummen i undersøkelsen er 33 poeng.

Kilde: If og CICERO

Artikkeltags