Har ikke peiling på strømforbruket

Oppvarming av boligen er noe av det vi bruker aller mest strøm på. Mange av oss har ikke oversikt over hvor mye vi faktisk bruker.

Oppvarming av boligen er noe av det vi bruker aller mest strøm på. Mange av oss har ikke oversikt over hvor mye vi faktisk bruker. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Én av to vet ikke hvor mye strøm de bruker.

DEL

I en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for Statnett, svarer hele 49 prosent at de er usikre på hvor høyt strømforbruket deres er.

– Vi har faktisk hele 99,98 prosent leveringspålitelighet det norske strømnettet i et normalår. Folk har altså strøm når de trenger det, og de tenker nok ikke så mye over strømforbruket sitt. Det sier Nina Yong Kviberg, som er kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett.

Undersøkelsen viser at menn er langt mer bevisste på strømforbruket enn kvinner. Blant de spurte er det 67 prosent av mennene som sier de har oversikt, mens bare 35 prosent av kvinnene har det.

Arne Dulsrud og Frode Alfsnes ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har sett på nordmenns holdninger til strømmarkedet. De fant ut at folk generelt er lite interessert i strøm og strømpriser.

– Våre tall stemmer godt overens med undersøkelsen Statnett har gjort. Vi fant at 57 prosent kjenner sitt eget strømforbruk, mens 43 prosent ikke vet hvor mye strøm de bruker, uttaler Arne Dulsrud.

De som vet mest om eget strømforbruk er menn over 60 år. Kvinner under 30 år vet minst, ifølge forskningsrapporten.

Dulsrud peker på at i husholdninger bestående av par, betaler mannen vanligvis for bil, strøm og forsikringer, mens kvinnen tar seg av dagligvarene.

– Selv når vi korrigerer for dette, så er det en forskjell. Vi ser at kvinner og yngre voksne er de med lavest kompetanse og interesse for strøm, fastslår han.

Fakta om strømforbruket i Norge

  • Er du blant dem som ikke vet hvor mye strøm du bruker i løpet av et år? Noen tall fra SSB kan gi deg en pekepinn.
  • Ifølge SSBs siste undersøkelse av energibruk i norske husholdninger fra 2012, var strømforbruket i Norge i snitt 16.000 kWh per husholdning.
  • En gjennomsnittlig norsk enebolig, som de fleste av oss bor i, brukte rundt 20.000 kWh strøm i året. Tilsvarende tall for en leilighet var i underkant av 9.000 kWh årlig.
  • Det er store geografiske forskjeller, og husholdningene i Oslo bruker minst strøm. Det skyldes at langt flere bor i leilighet i hovedstaden enn ellers i landet.

Artikkeltags