Målingene ble tatt i juni og luli på Hagatjern og Årbogen, og de viser at det er lite bakterier i vannet.

FAKTA

Kvalitetsnormer for badevann

Badevannskvaliteten bedømmes i henhold til EU-direktivet (Directive 2006/7/EC) for badevannskvalitet. Bakterieprøvene er et mål for om vannprøvene er forurenset med kloakktilsig.

 

Forklaring

Intestinale enterokokker: Avføring er den viktigste kilden til intestinale enterokokker, men de kan også forekomme som miljøstammer som lever i jord og på plantemateriale. Mennesker har mindre mengder av intestinale enterokokker i avføring enn av koliforme bakterier, mens det omvendte kan være tilfelle for enkelte husdyr. Da intestinale enterokokker har noe lenger overlevelse i ferskvann enn koliformgruppen vil de kunne indikere eldre forurensning.

E. coli: E. coli er en bakterie som med sikkerhet stammer fra tarmen til mennesker eller varmblodige dyr. Disse bakteriene har begrenset overlevelsestid i vann. Forekomst av slike bakterier er et sikkert tegn på fersk forurensning med avføring fra dyr eller mennesker.

Kilde: Nedre Eiker kommune

Les også:

Norway Cup frykter tørre baner og innfører vanningstiltak 

Tørke i 2018 vs. 1947

Treningsgigant kjøpt opp av milliardær og legekjendis