Gå til sidens hovedinnhold

Disse yrkesgruppene har gått ned i lønn

Artikkelen er over 3 år gammel

17 yrkesgrupper hadde lågare snittløn i 2017 enn året før, og heile 48 grupper hadde lågare realløn.

(FriFagbevegelse) Sjølv om alle yrkesgruppene har ei nedgang i snittløna, er det langt frå alle gruppene som tener lite og langt frå alle gruppene som tener mykje.

På lista finn vi finansmeglarane, som hadde ei månadsløn på 93.200 kroner i fjor. Men vi finn også hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon (avl), som berre tente 25.560 kroner i månaden, og yrkesgruppa intervjuarar, som tente 25.919 kroner i snitt.

Alle gruppene på lista ligg godt under ramma for lønsoppgjeret i 2016. Då vart frontfaget, Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO), einige om ein årslønsvekst på 2,4 prosent.

Dette talet var også førande for lønsoppgjera i andre bransjar, i tråd med frontfagsmodellen. 140 av 336 yrke har hatt ein vekst i snittløna som er mindre enn 2,4 prosent.

Her er lista over yrka som gjekk ned i nominell snittløn i fjor, rangert etter dei som har gått ned mest i løn:

1 Riggarar og spleisarar

• Prosentvis endring i snittløn: -5,36

• Endring i snittløn: 2.370 kroner

• Snittløn 2016: 44.200 kroner

• Snittløn 2017: 41.830 kroner

• Nummer 161 på lista over best betalte yrke

2 Hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk

• Prosentvis endring i snittløn: -4,37

• Endring i snittløn: 1.170 kroner

• Snittløn 2016: 26.800 kroner

• Snittløn 2017: 25.630 kroner

• Nummer 334 på lista over best betalte yrke

2 Informasjonsskrankemedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -3,74

• Endring i snittløn: 1.400 kroner

• Snittløn 2016: 37.400 kroner

• Snittløn 2017: 36.000 kroner

• Nummer 243 på lista over best betalte yrke

3 Varepåfyllarar

• Prosentvis endring i snittløn: -3,41

• Endring i snittløn: 1.010 kroner

• Snittløn 2016: 29.600 kroner

• Snittløn 2017: 28.590 kroner

• Nummer 324 på lista over best betalte yrke

4 Innbindarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: -2,89

• Endring i snittløn: 910 kroner

• Snittløn 2016: 31.500 kroner

• Snittløn 2017: 30.590 kroner

• Nummer 315 på lista over best betalte yrke

5 Kontrolloperatørar innanfor metallproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn: -2,33

• Endring i snittløn: 1.040 kroner

• Snittløn 2016: 44.600 kroner

• Snittløn 2017: 43.560 kroner

• Nummer 141 på lista over best betalte yrke

6 Sivilingeniørar (industri og produksjon)

• Prosentvis endring i snittløn: -2,22

• Endring i snittløn: 1.260 kroner

• Snittløn 2016: 56.800 kroner

• Snittløn 2017: 55.540 kroner

• Nummer 64 på lista over best betalte yrke

7 Forsikrings- og finansmedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -2,19

• Endring i snittløn: 930 kroner

• Snittløn 2016: 42.400 kroner

• Snittløn 2017: 41.470 kroner

• Nummer 165 på lista over best betalte yrke

8 Finansmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn: -2,1

• Endring i snittløn: 2.000 kroner

• Snittløn 2016: 95.200 kroner

• Snittløn 2017: 93.200 kroner

• Nummer 3 på lista over best betalte yrke

9 Førtrykkarar

• Prosentvis endring i snittløn: -1,52

• Endring i snittløn: 590 kroner

• Snittløn 2016: 38.900 kroner

• Snittløn 2017: 38.310 kroner

• Nummer 211 på lista over best betalte yrke

10 Kontrolloperatørar ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

• Prosentvis endring i snittløn: -1,15

• Endring i snittløn: 740 kroner

• Snittløn 2016: 64.100 kroner

• Snittløn 2017: 63.360 kroner

• Nummer 31 på lista over best betalte yrke

11 Fiskarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,94

• Endring i snittløn: 350 kroner

• Snittløn 2016: 37.100 kroner

• Snittløn 2017: 36.750 kroner

• Nummer 231 på lista over best betalte yrke

12 Idrettsutøvarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,83

• Endring i snittløn: 340 kroner

• Snittløn 2016: 40.900 kroner

• Snittløn 2017: 40.560 kroner

• Nummer 176 på lista over best betalte yrke

13 Hotellsjefar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,44

• Endring i snittløn: 210 kroner

• Snittløn 2016: 47.700 kroner

• Snittløn 2017: 47.490 kroner

• Nummer 122 på lista over best betalte yrke

14 Skytebasar og sprengingsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,4

• Endring i snittløn: 210 kroner

• Snittløn 2016: 52.000 kroner

• Snittløn 2017: 51.790 kroner

• Nummer 88 på lista over best betalte yrke

15 Intervjuarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,35

• Endring i snittløn: 90 kroner

• Snittløn 2016: 26.000 kroner

• Snittløn 2017: 25.910 kroner

• Nummer 332 på lista over best betalte yrke

16 Geologar og geofysikarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,21

• Endring i snittløn: 170 kroner

• Snittløn 2016: 81.100 kroner

• Snittløn 2017: 80.930 kroner

• Nummer 7 på lista over best betalte yrke

17 Hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn: -0,16

• Endring i snittløn: 40 kroner

• Snittløn 2016: 25.600 kroner

• Snittløn 2017: 25.560 kroner

• Nummer 335 på lista over best betalte yrke

Månedsløna omfattar avtalt løn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjeringar er ikkje rekna med. Det kan vere store lønsforskjellar i dei ulike yrka. For dei som jobbar deltid, har SSB rekna om løna til kva den hadde vore for ein som jobbar heiltid.

Desse gjekk ned i realløn

I alt 48 yrkesgrupper gjekk ned i gjennomsnittleg månadsløn om vi reknar om til realløn. Dette målet tek høgde for at ein få eit lønstillegg, men samtidig tape kjøpekraft.

Det er nemleg sånn at prisane på varene vi kjøper endrar seg. Det betyr at pengane frå to ulike år ikkje er like mykje verdt. I oktober 2016 kunne du kjøpe ei t-skjorte for 99 kroner. I oktober 2017 måtte du ut med over 100 kroner for den same t-skjorta. Realløna tar høgde for denne forskjellen.

Vi har derfor brukt konsumprisindeksen til å rekne ut kva den reelle nedgangen i løn er frå 2016 til 2017, ved hjelp av SSBs kpi-kalkulator.

Her er lista over yrka som hadde reell nedgang i snittløn i fjor, rangert etter kor størrelsen på den prosentvise nedgangen:

1 Riggarar og spleisarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -6,56

2 Hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -5,57

2 Informasjonsskrankemedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,94

3 Varepåfyllarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,61

4 Innbindarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,09

5 Kontrolloperatørar innanfor metallproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,53

6 Sivilingeniørar (industri og produksjon)

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,42

7 Forsikrings- og finansmedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,39

8 Finansmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,3

9 Førtrykkarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,72

10 Kontrolloperatørar ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,35

11 Fiskarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,14

12 Idrettsutøvarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,03

13 Hotellsjefar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,64

14 Skytebasar og sprengingsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,6

15 Intervjuarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,55

16 Geologar og geofysikarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,41

17 Hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,36

Etter justering for prisstigning går også desse yrka ned i løn:

18 Miljøvernrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,09

• Nummer 86 på lista over best betalte yrke

19 Omsettarar, tolkar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,05

• Nummer 200 på lista over best betalte yrke

20 Teknikarar innanfor telekom

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,88

• Nummer 172 på lista over best betalte yrke

21 Torghandlarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,84

• Nummer 209 på lista over best betalte yrke

22 Forsikringsagentar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,82

• Nummer 78 på lista over best betalte yrke

23 Restaurantsjefar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,79

• Nummer 193 på lista over best betalte yrke

24 Politibetjentar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,78

• Nummer 118 på lista over best betalte yrke

25 Interiørdesignarar og dekoratørar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,68

• Nummer 198 på lista over best betalte yrke

26 Telefon- og nettseljarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,58

• Nummer 249 på lista over best betalte yrke

27 Leiarar av olje- og gassutvinning mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,56

• Nummer 1 på lista over best betalte yrke

28 Finans- og investeringsrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,55

• Nummer 41 på lista over best betalte yrke

29 Dekksoffiserer og losar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,5

• Nummer 43 på lista over best betalte yrke

30 Kokkar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,41

• Nummer 298 på lista over best betalte yrke

31 Andre daglege leiarar i tenesteytande verksemder

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,39

• Nummer 104 på lista over best betalte yrke

32 Jordbruks- og skogbruksmaskinførarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,33

• Nummer 285 på lista over best betalte yrke

33 Politikarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,33

• Nummer 24 på lista over best betalte yrke

34 Trenarar og idrettsdommarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,32

• Nummer 179 på lista over best betalte yrke

35 Dyrepassarar og -trenarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,32

• Nummer 320 på lista over best betalte yrke

36 Operatørar innanfor boring mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,3

• Nummer 53 på lista over best betalte yrke

37 Hjelpearbeidarar i nyttevekstproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,26

• Nummer 333 på lista over best betalte yrke

38 Ernæringsfysiologar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,22

• Nummer 332 på lista over best betalte yrke

39 Transportfunksjonærarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,21

• Nummer 191 på lista over best betalte yrke

40 Sveisarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,19

• Nummer 228 på lista over best betalte yrke

41 Forsknings- og utviklingsleiarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,18

• Nummer 12 på lista over best betalte yrke

42 Vektarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,15

• Nummer 287 på lista over best betalte yrke

43 Skogbrukarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,11

• Nummer 292 på lista over best betalte yrke

44 Yrkesdykkarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,09

• Nummer 123 på lista over best betalte yrke

45 Kuldemontørarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,08

• Nummer 167 på lista over best betalte yrke

46 Operatørar innanfor plastprodukt

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,02

• Nummer 275 på lista over best betalte yrke

47 Leiarar av sosialomsorg

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,01

• Nummer 80 på lista over best betalte yrke

48 Sivilingeniørar (kjemi)

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,01

• Nummer 38 på lista over best betalte yrke

Søk i lønsstatistikken sjølv

Om du går inn på nettsida til Statistisk sentralbyrå, kan du sjølv legge inn eit mer detaljert søk og finne ut kva som er snittløna for dei som jobbar i privat eller offentleg eigde verksemder, for dei som jobbar i staten eller kommunen og for dei som jobbar heiltid eller deltid. Du kan også sjekke lønsforskjellane mellom menn og kvinner.

Tidlegere baserte SSB sin lønsstatistikk på mange verksemder. No er alle verksemder med. Det skjer gjennom den såkalla A-ordninga, som betyr at arbeidsgivarane sender opplysingar om alle tilsette si løn, arbeidstimar, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. (ANB)

Kommentarer til denne saken