Politikerne har bestemt seg for å bygge ny skole og muligens ny svømmehall i Øvre Eiker.

Alle er kanskje ikke enige i beslutningen, men den er tatt.

Da er det kanskje greit å se på hva skole og svømmehall skal inneholde.

Bygging av ny skole har forhåpentligvis en del retningslinjer som må følges, i forhold til hva den skal inneholde og hvor stor plass det kreves til aktiviteter og spesialopplæring. Blir rektor og lærerne tatt med på utforming/tegning av bygget? De som skal bruke skolen har antakeligvis noen tanker om hvordan den bør bli.

Det er ikke mange år siden det bygd en ny ungdomsskole og den ble veldig fort for liten, med flere dårlige løsninger, eksempelvis ventilasjonsanlegget som blir sagt er underdimensjonert. Ny skole er en investering i mange hundre millioners klassen så det blir feil å spare «noen hundre tusen» for å gå for noen billige løsninger.

Når det gjelder svømmehallen så blir det fint med nytt basseng og kanskje et varmtvannsbasseng ved siden av. Det er mange som går fast og svømmer i den nåværende svømmehallen. En annen del av den nåværende svømmehallen som blir flittig brukt er badstua. Det er mange som kommer på badet kun for å ta badstue og det er ikke uvanlig at det sitter 6 – 7 personer der samtidig, og enda er det plass til en far som kommer med sin lille sønn.

For mange er badstua en viktig sosial møteplass, der er det som oftest noen å prate med. Viktigheten av dette helseaspektet, både fysisk og psykisk, bør ikke forbigås. Hvis badstua i ny svømmehall blir veldig liten vil nok en del brukere slutte å komme på grunn av kø/plassmangel og dette vil få innvirkning på mange innbyggere sin trivsel og helse.

Så, når det gjelder ny svømmehall håper jeg det blir tenkt på både stor nok badstue og garderobekapasitet, samt dusjer. Når det kommer en skoleklasse med 12 – 16 elever så bør det vel være minst 7 – 8 dusjer i hvert fall? Elever som står i kø for å dusje i stedet for å ha svømmeopplæring er ikke bra ressursbruk.

Nok dusjer er også viktig for de som svømmer og/eller bruker badstua, for det er håp om at folk vasker seg før de går i bassenget/badstua. Hvis det blir stor kø i dusjen så er muligheten for at mange dropper dusj og går rett ut i basseng/badstue uten å vaske seg først.

Håper de som jobber i svømmehallen, svømmeklubben og kanskje noen av brukerne, får mulighet til å bidra med innspill til behov i ny svømmehall.

Kommunen har vel en formening om hvor besøkstallet vil ligge på ny svømmehall? Hvis det blir et varmtvannsbasseng ved siden av det ordinære svømmebassenget vil vel det åpne for flere barnefamilier? Flere besøkende krever større garderobekapasitet og nok dusjer. To fedre med to barn hver så blir alle seks dusjer opptatt, andre besøkende må da stå i kø. Dette er en lite ønskelig situasjon.

Mener ikke at skole og svømmehall skal være overdådig, men hvis det ikke er penger til å bygge stort nok, fremtidsrettet og brukervennlig nok, så er det kanskje like greit å droppe ny svømmehall og heller bruke litt penger på oppgradering av den nåværende svømmehallen?

Hvis det bygges ny svømmehall bør den være for framtida, ikke kvalitets- og kapasitetsmessig for i dag.

Det er mulig at alt dette har kommunen tenkt nøye gjennom og har kontroll på alle behov, men det hadde vært veldig fint hvis kommunen kunne informere innbyggerne om planene og vise fram mer detaljerte tegninger av skole og svømmehall.