Det er ikke noe nytt ønske at det må bygges en ny riksvei mellom Hokksund og Åmot. Det begynner faktisk å bli så gammelt nytt at det er forståelig at folk kanskje ikke bryr seg lenger, eller har gitt opp. Det vi lurer på er hvor det oppriktige, helhjertede og brennende engasjementet lokalt er?

Det blir brukt enormt mye penger på samferdsel. I kroner og øre har det aldri vært brukt mer. Ikke på bane og ikke på vei. Med på kjøpet må det også bygges nye bomstasjoner, slik at du og jeg må betale minst halve moroa. Jeg sier ikke at det er galt med bomfinansiering, men forstår godt at det blir aksjonert for å hindre denne formen for pengeinnsamling. Det er veldig mange regioner og aktører som engasjerer seg i sin vei rundt om i landet. Noen aksjoner er ekstremt godt fundert og organisert. Det knyttes relasjoner slik at trøkket mot politisk ledelse blir maksimalt. Noe slikt ser ut til å være mangelvare lokalt.

Mitt inntrykk er at den lokale innsatsen er laber, vag og lite inspirert. De siste årene har Albert Kr. Hæhre hatt noen konkrete innspill. Det har kanskje vært det mest realistiske og framtidsrettede.

Hvis det finnes noen lokale super-entusiaster for ny rv. 35 er de forbasket godt skjult. Jeg tviler også på at dørene til stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Morten Wold er tråkket ned av rv. 35-aksjonister. Statssekretær Anders B. Werp og «samferdselsminister» Olav Skinnes i fylkeskommunen er neppe heller veldig «plaget».

Hvis vi vil ha ny rv. 35 må vi mene det, og gjøre det som skal til. Det gjør de andre.

STIG ODENRUD, ANSV. RED. EIKERBLADET

 

Statens vegvesen (SVV) er i ferd med å gjennomføre en svært omfattende analyse for en rekke veiprosjekter i Norge. Overskriften på de prosjektene som kommer øverst på lista er «samfunnsnytte». Begrepet er digert og trafikksikkerhet er bare ett av momentene som vurderes. Samtidig vet vi fra historien at en del veiprosjekter har gitt en økonomisk baksmell av dimensjoner. Det er heldigvis ikke akseptabelt lenger, men det fører også til at kvalitetssikringen blir mer omfattende. Det betyr alltid at ting tar mer tid.

Det er fortsatt ni mulige rv. 35 traseer på blokka til SVV. Siste nytt er at de kommer til å presentere sine forslag i mai, kanskje juni. Det betyr også at det fort kan bli sommerferie, så kommer valget og etter det skal de nye folkevalgte finne sine plasser. Det kan fort bety at vi kan ønske hverandre god jul og godt nytt år, uten at det har skjedd noe som helst.

Min oppfordring er: Organiser dere profesjonelt – det gjør de andre som vil ha nye vei. Sjansen for at de andre vinner er stor. Svært stor.