(Drammens Tidende)

Dette inkluderer Drammen, Lier og Asker, som alle har vært enige om at de ønsker nasjonale tiltak velkommen.

NRK er gjort kjent med en e-post fra Statsforvalteren i Viken og Oslo, Valgerd Svarstad Haugland. Her beskrives Helsedirektoratets ønske, om at Helse- og omsorgsdepartementet skal fatte nasjonale vedtak for flere kommuner.

I samme epost ble kommunene gjort oppmerksom på at de vil bli kalt inn til et møte mellom sentrale myndigheter og de berørte kommunene før det blir en offisiell pressekonferanse.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at det vil avholdes pressekonferanse klokken 21.00 i kveld. Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet vil være til stede.

Du kan følge pressekonferansen her på dt.no søndag kveld.