Ingen av dagens rapporterte smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Det er positivt at vi er under ti smittetilfeller, og det er veldig positivt at andelen med ukjent smittevei er så lav. Denne uka har vi så langt rapportert om 54 nye smittetilfeller. Av dem er det bare seks som har hatt ukjent smittevei. Dette er godt under den andelen vi har sett over tid når det gjelder ukjent smittevei, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 172 nye smittetilfeller. Dette er det tredje laveste tallet som er registrert i løpet av en toukersperiode siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune i begynnelsen av mars.

– Det er gledelig at dette tallet fortsetter å synke. Det bekrefter at smittetrenden fortsatt utvikler seg i positiv retning, men vi er avhengige av å redusere de daglige smittetallene ytterligere for å redusere risikoen for en plutselig smitteoppblomstring igjen, sier kommuneoverlegen.

Sannsynligvis passerer Drammen kommune 4000 smittetilfeller i løpet av dagen i dag. Det har bare gått en drøy måned siden 3000 smittetilfeller ble passert. Med et fallende smittetrykk, flere vaksinerte og varmere vær er det grunn til å håpe at slike smitteperioder ikke vil gjentas.

– Vi er på vei inn i den varme årstiden. I fjor ble det registrert kun 43 nye smittetilfeller i løpet av mai, juni, juli og august. Riktignok antok vi at det var en begrenset del av de reelle smittetilfellene som ble fanget opp i fjor. Nå regner vi med at det er en større andel av smittetilfellene som faktisk blir oppdaget, sier Johannessen.