Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for sju av dem, mens smittesporingen fremdeles pågår for de siste to.

Åssiden videregående skole berøres av dagens smittetilfeller, og nærkontakter har mottatt informasjon om karantene.

Blant dem som er satt i karantene som følge av dagens smittetilfeller, er det en del russ.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ingen av barne- eller ungdomsskolene i kommunen.

- Vanligvis har vi sett en nedgang i smittetallene som har vært rapportert i helgene. Dagens tall er også litt lavere enn det vi har sett de siste dagene. Men smittetrykket er fortsatt nokså høyt i Drammen kommune, og vi må helt tilbake til begynnelsen av april for å finne et høyere tall som er rapportert en søndag enn det som rapporteres i dag, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Søndag 25. april ble det også rapportert om ni smittetilfeller, men forrige gang det ble rapportert et høyere tall på en søndag, var 4. april. Da var Drammen kommune fortsatt hardt rammet av den tredje smittebølgen, og det ble rapportert om 29 nye smittetilfeller.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 179 nye smittetilfeller. Dette er fem tilfeller flere enn i går og like mange som ble rapportert sist fredag. 179 nye smittetilfeller er det høyeste tallet som er rapportert for den foregående toukersperioden siden 29. april.

- Det er viktig at alle fortsatt husker på at pandemien på ingen måte er over. Vi har en del smitte i kommunen vår, og nå meldes det om flere tilfeller av den indiske virusmutasjonen både i Oslo og enkelte steder i Viken. Vi har ikke sett denne mutasjonen i Drammen kommune ennå, men Folkehelseinstituttet forteller at den virker å være enda mer smittsom enn den engelske virusmutasjonen som forårsaket den tredje smittebølgen. Så hvis den kommer hit og får spre seg i noen særlig grad før den oppdages, kan vi risikere nye smitteutbrudd, sier Johannessen.

Det er mange personer som vaksineres hver uke, og snart får Drammen kommune enda flere vaksinedoser når noen kommuner prioriteres ytterligere i vaksinasjonsarbeidet. Samtidig er det først kommende uke at vaksinasjonen av innbyggere under 65 år uten underliggende sykdommer kommer i gang for fullt. Det betyr at det er mange innbyggere som ikke har fått den første vaksinedosen ennå. I løpet av juli vil alle over 18 år ha fått tilbud om første vaksinedose, og det er flere måneder til store deler av befolkningen er fullvaksinerte.

- Vi skal være veldig glade for at vi nå ser at leveransene av vaksinedoser øker. Samtidig er det bekymringsfullt at vi ser den indiske virusmutasjonen nokså nær oss. Vi klarte lenge å holde den engelske virusmutasjonen unna Drammen kommune tidligere i år, men etter hvert som den ble dominerende i kommunene rundt oss, ble det umulig å holde den unna vår kommune. Det er en stor risiko for at det samme kan skje med den indiske virusmutasjonen. Det er utrolig viktig at alle fortsatt tar smittesituasjonen på alvor og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare. Selv om vi håper på bedre tider med varmere vær og flere vaksinedoser, så er det all grunn til å ta situasjonen på alvor i enda noen uker, sier John David Johannessen.

Han minner om at alle med tegn til luftveissymptomer må være ekstra oppmerksomme og bestille tid til koronatesting. Dette har vært viktig under hele pandemien, men blir bare enda viktigere hvis den indiske virusmutasjonen nærmer seg Drammen kommune.

- Det er ingen som ønsker at denne varianten skal få spre seg her. Da kan smittetallene i verste fall skyte fart igjen, sier kommuneoverlegen.