Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.


Sju av dem har kjent smittevei, mens for én er smitteveien ukjent. For den niende foregår det fortsatt smittesporing.


Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole og Skoger skole, og begge disse smittetilfellene medfører karantener.


Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.


Antall påviste smittetilfeller i Drammen kommune de siste 14 dagene er 149. Dette er 12 lavere enn gårsdagens tall.


-Vi befinner oss fremdeles på et høyt antall smittede per dag. Men ser vi et par uker i sammenheng peker trenden den siste tiden svakt nedover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.


-Det tyder på at tiltakene som gjelder i kommunen har hatt god effekt. Det er viktig at vi også i tiden framover fortsetter jobben med å få tallene enda lenger ned og å holde dem der, sier Sagberg.


Nasjonale myndigheter har besluttet at Drammen kommune fortsatt skal være omfattet av regionale koronatiltak på nivå 5B i covid-19-forskriften. Det betyr at restriksjonene som har vært gjeldende for kommunen de siste ukene, videreføres fram til og med fredag 21. mai.


-I tillegg til covid-19-forskriften har vi inntil videre kommunens lokale forskrift, hvor det blant annet ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig, minner Sagberg om.


Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.


Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.


Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.


Den mobile teststasjonen er bare åpen i ukedagene.


Siden begynnelsen av mars 2020 har 4084 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.