Ferdig til ferien

Veiutvidelse: Arbeidene med å utvide fv. 283 i Øvre Eiker er i full gang og veivesenet håper strekningen vil være ferdig asfaltert innen ferien.

Veiutvidelse: Arbeidene med å utvide fv. 283 i Øvre Eiker er i full gang og veivesenet håper strekningen vil være ferdig asfaltert innen ferien.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det skjer i disse dager store arbeider på fv. 283 sør for Lerbergkrysset i Hokksund.

DEL

Store deler av fv. 283 fra Lerberg til Krokstadelva skal breddeutvides og det skal gjøres plass til et midtfelt på en meter.

Mye gjort før ferien

Byggeleder Pål Rødby i Statens vegvesen håper strekningen man jobber på nå skal være ferdig og asfaltert før sommerferien.

Veivesenet har allerede åpnet et nytt kjørefelt, slik at entreprenøren skal få plass til å skifte ut jordmassen i veiskulderen på den gamle veien.

– På strekningen kjører det over 10 000 bilder i døgnet og da kan ikke veien lysreguleres på dagtid, derfor har vi vært nødt til å gjøre det slik, sier Rødby.

De må også fjerne asfalten og et gammelt betongdekke på den gamle fylkesveien, før de kan legge på nytt veidekke på hele veistrekningen.

Veivesenet har skiltet omkjøring via E- 134, og anbefaler folk å benytte seg av denne kjøreruten så lenge anleggsarbeidene pågår mellom Hokksund og Krokstadelva.

– Med tanke på arbeidene som vil pågå en stund framover, kan det være lurt å benytte seg av omkjøringsruten, oppfordrer byggelederen.

Ferdig i august

– Entreprenøren skal være helt ferdige i løpet av august, men jeg håper som sagt at de før ferien skal ha fått gjort selve veien ferdig med nytt dekke og midtfelt, sier Rødby.

Arbeidene som nå gjøres er kostnadsberegnet til om lag 17 millioner kroner.

Kun første etappe

Dette er kun først etappe på opprusting av fylkesveien fra Krokstadelva til Hokksund.

– Vi har begynt arbeidene med å breddutvide fv. 283 fra Buskerud storsenter og 900 meter nordover. Så i tiden framover blir det endret kjøremønster her, sier Rødby.

Når dette arbeidet er gjort skal veivesenet bygge gangvei og breddeutvide veien videre fram til bebyggelsen på Horgen.

På grunn av grunnforhold og bebyggelse vil ikke veien fra 60-sonen og nordover gjennom selve Horgen breddeutvides, men skal brukes som den er videre.

I andre enden mellom Lerbergkrysset og der de nå er i full gang med å breddeutvide veien, var det i utgangspunktet også meningen å utvide veien, men det er nå skrinlagt.

Dårlige grunnforhold

– Bakgrunnen for dette er at det er svært dårlige grunnforhold, samt at det er gjort funn av rødlistearter i et bekkeløp i dette området, sier Rødby.

– Når vil hele strekningen være ferdigstilt?

– Vi har fått bevilget penger til hele prosjektet, så om alt går etter planen håper jeg at arbeidene skal være avsluttet i løpet av siste halvdel av 2016, sier Rødby

Totalkostnaden på opprustningen og ny gangvei på hele strekningen mellom Krokstadelva og Hokksund vil ligge på om lag 40 millioner kroner.

Artikkeltags