Gå til sidens hovedinnhold

Glad i Nedre Eiker - men enda mer i bygdas folk

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har blitt skrivi mye, av dem som mener Nedre Eiker Arbeiderparti har sviktet eikerværingen, folkeavstemninga og eget program. Jeg engasjerte meg i folkeavstemninga og stemte for at Nedre Eiker skulle bestå som egen kommune. Jeg hadde et innlegg i avisa, der jeg argumenterte for at Nedre Eiker skulle bestå som egen kommune!!

Folkeavstemningen hadde svært lav deltakelse med cirka 30 prosent avgitte stemmer, inklusive ungdom fra 16–18 år. Det var altså cirka 70 prosent som ikke engasjerte seg og som unnlot å stemme. Av de cirka 30 prosent som avga stemme, stemte cirka 16,5 prosent for fortsatt egen kommune, mens ca. 13,5 prosent stemte for sammenslåing, eller unnlot å stemme. Folkeavstemningen hadde talt. Egen kommune!! Arbeiderpartiets valgprogram sier at Nedre Eiker skal bestå, som egen kommune.

Hvordan kunne jeg da finne på å anbefale Nedre Eiker Arbeiderparti å gå inn for sammenslåing til en ny storkommune, bestående av Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Drammen og Svelvik. Med et første trinn, sammenslåing med Nedre Eiker, Svelvik og Drammen!

I debattene som ble holdt før folkeavstemningen, ble det fra høyt hold framført, at dersom vi fant å ville fortsette som egen kommune, måtte vi innføre eiendomsskatt! Jeg fant at eiendomsskatt var bedre, enn å slå seg sammen med andre og jeg stemte i tråd med dette.

Les også

Er det demokratiet som avvikler kommunen?

 

Kuttlistene som kom i budsjettforslaget for 2017 var helt eller delvis å fjerne ikke lovpålagte tjenester. Dette var blant annet redusering, fjerning av matservering på Hermansenteret, fjerne barn- og unges kommunestyre, fjerne kompetanse- og utviklingsmidler, sterk innsparing på lærlingordningen, fjerne 20 prosent tilskudd til idrettslag, fjerne eller redusere tilskudd til kultur og fritidstilbud for barn. Ja lista over kutt var så lang og trist, at jeg slutter her.

Jeg så jo at slike kutt blei vanskelig å gjennomføre. Jeg så da nøyere på kommunens totale økonomi. Jeg så da, at vi kunne klare å drifte kommunen med, for meg, triste, triste, kutt, i 2017 og videre. Jeg ser jo at det er tall i forbindelse med driftsøkonomien, som blir drøftet stolper opp og stolper ned. For meg er det ikke her utfordringen ligger. Utfordringen ligger i mangel på investeringsmidler.

Vi hadde ikke midler til å drive en aktiv, offensiv kommunepolitikk til befolkningens beste. Vi hadde ikke midler til noen investeringer.

Å beholde Nedre Eiker som egen kommune var et viktig punkt i Arbeiderpartiets valgprogram! Men det var også andre punkter, som sykehjem og eldreomsorg, Skoler og barnehager og alle de andre punktene som gjorde det godt å bo i kommunen. Jeg så da at ved å bryte med punktet om Nedre Eiker som egen kommune, så hadde vi større mulighet til å gjennomføre de andre punktene. Helt avgjørende punkter for kommunens befolkning.

Når det gjaldt folkeavstemninga, så jeg klart at det hadde vært svært mangelfull opplysning om kommunens totale økonomi. Jeg følte at i alle fall jeg hadde stemt annerledes om det økonomiske bildet hadde vært klart. Kanskje andre hadde stemt annerledes også?

I ettertid har det jo vist seg at kommunens driftsøkonomi ble bedre enn forventet. Vi er ute av Robek lista og det er bra. Men dette forandrer ikke det faktum at vi ikke har investeringsmidler. Vi klarer ikke å tilfredsstille innbyggernes primære behov.

Som jeg sa i et intervju i Drammens Tidende, «Jeg er glad i Nedre Eiker, med de grenser den har, men jeg er mer glad i menneskene som bor her!!»

Det var ikke med lett hjerte jeg forandret standpunkt, men som ansvarlig politiker og samfunnsmenneske kunne jeg ikke late som egen kommune kom til å gå bra! Sammen med Arne Ivar Flathen og Tor Harald Skaug meldte vi dette synet inn til vår partiorganisasjon, som så førte dette videre, til et vedtak om å arbeide for en ny storkommune, med sammenslåing med Svelvik og Drammen, som et første steg.

For meg er ikke dette et svik mot Nedre Eikerværingen, eller vingling, men ansvarsfull realpolitikk ut fra de kunnskaper en fikk!!

Jeg er stolt av Nedre Eiker Arbeiderparti, som tok det vanskelige, men nødvendige ansvar det er å gjøre, kanskje upopulære vedtak, som en mener er til innbyggernes beste!

Nå er oppgaven å jobbe positivt, for en god ny kommune!!

Ei spennende oppgave !!!

Rolf Bergersen

Ordfører i Nedre Eiker fra 1995 til 2007

Denne gjengen skal halveres 

Les også

Ti millioner til utvikling

 

Kommentarer til denne saken