De ekstraordinært høye drivstoffprisene rammer hardt. De har ført til at både transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen befinner seg i en prekær situasjon. Flere entreprenørbedrifter er truet av konkurs på grunn av de høye dieselprisene. Det kan bety at 2000 arbeidsplasser forsvinner og like mange deretter må oppsøke NAV.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) utførte en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter. Av over 1200 entreprenørbedrifter som besvarte undersøkelsen, var hele 99 prosent i stor eller noen grad berørt av prisveksten på drivstoff. I tillegg sa fem prosent at de er direkte truet av snarlig konkurs.

Transportnæringen er avhengig av drivstoff for i det hele tatt å være i bevegelse. Når prisene på drivstoff øker dramatisk, spiser det opp inntjeningen til bedriften. I mange tilfelle går de rett og slett i minus hvis de utfører oppdrag – fordi inntektene ikke er store nok til å dekke utgiftene til drivstoff.

Både i transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen er det mange som har offentlige kontrakter. Tilbakemeldinger tyder på at det er vanskeligere å reforhandle kontrakter med det offentlige som følge de ekstraordinært høye drivstoffprisene, enn med private oppdragsgivere. Det gjør at mange bedrifter sitter med valget om å utføre oppdragene og gå i minus, eller ikke å gjøre det og risikere å bli saksøkt for kontraktsbrudd.

Fremskrittspartiet mener situasjonen er så prekær at det raskt må på plass en tiltakspakke. Disse næringene består i stor grad av små aktører som er en viktig del av sine lokalsamfunn og som nå står i fare for å måtte legge ned. Det er arbeidsplasser vi ikke har råd til å miste.

Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget for å sikre at kraftfulle tiltak for å hjelpe transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen til å komme seg gjennom den akutte situasjonen med ekstraordinært høye drivstoffpriser. Dessuten tar vi til orde for at også offentlige kontrakter må kunne reforhandles slik at det kan utvides fleksibilitet med hensyn til drivstoffkostnader.