(Drammens Tidende)

KROKSTADELVA: På Brekke i Krokstadelva, langs fylkesvei 283, er det nylig bygget en ny rundkjøring. Denne rundkjøringen ble bygget fordi det var planlagt å bygge nytt sykehjem på Brekkejordet, et prosjekt som i juni ble satt på vent av politikerne.

I tillegg til rundkjøringen skal overbygningen på Brekkeveien skiftes ut, ny gang- og sykkelvei bygges med tilhørende infrastruktur rundt Brekkeveien og dagens støyskjerm skal byttes ut med ny.

Under veiarbeidene langs Brekkeveien har Viken fylkeskommune støtt på fjell, og det må derfor sprenges bort for å få plass til en ny overvannsgrøft, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

LES OGSÅ: Bygger rundkjøringen på Brekke, men sykehjemmet er satt på vent

Stengt fram til juni

Planen er at sprengningen skal starte opp torsdag 19. januar, men forberedende arbeider startet onsdag 18. januar.

– Sprengningen vil vare i cirka to uker, og det er planlagt å fyre av en til to sprengsalver per dag, informerer fylkeskommunen.

Byggeleder i Viken fylkeskommune, Addis A.S. Worku, skriver i en e-post til Drammens Tidende at sprengningsarbeidet skal foregå i grøft, og det er derfor ikke forventet voldsomme lyder og bråk.

– Sprengingene blir utarbeidet i tidsrommene klokken 08.00-19.00, senest, sier Worku.

Brekkeveien er planlagt å holdes stengt til juni 2023 grunnet arbeidene som utføres. Det vil bli en 700 meter lang gang- og sykkelvei i forbindelse med rundkjøringen.

Selv om veien er stengt har beboere fått kjøre til eiendommene sine. Under sprengningsarbeidet blir situasjonen den samme, sett bort ifra akkurat når det sprenges.

Hele prosjektet finansieres av Drammen Eiendom KF og har en prislapp på 40 millioner kroner og gjennomføres til tross for at sykehjemmet utsettes i minst et år.

På grunn av store kostnadsøkninger ba politikerne om at rådmannen skal se på om noen av byggene som i dag brukes til helse- og omsorgsbehov kan endres og eventuelt utvides for å håndtere økningen av antall eldre, som kommer til å øke drastisk de neste årene.

LES OGSÅ: Hver gang det snør blir denne skoleveien «livsfarlig»: – Nå må noe gjøres!