Fra nå kan Medietilsynet stanse reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Stortingsvedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, ble sanksjonert i statsråd onsdag.

– Dette vil redusere omfanget av pengespillreklame, og det kan igjen bidra til å redusere antall problemspillere, sier kulturminister Abid Q. Raja (V).

– Hittil har vi ikke hatt de nødvendige verktøyene for å håndheve reklameforbudet overfor de utenlandske aktørene. Men med denne bestemmelsen får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill, sier Raja.

Det er allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Men forbudet har hittil ikke kunnet brukes overfor aktører som er etablert i utlandet.

(©NTB)