Som bilist merker du det ved Kilen på Steinberg. Der pågår det forberedende arbeider langs fjellskjæringen ved jernbanebrua. Her skal det jobbes intensivt i stengehelgen 23. til 26. august, skriver Statens vegvesen på sitt eget nettsted.

LES OGSÅ: Over 1.500 ulykker i Øvre- og Nedre Eiker – her smeller det mest

Langs veien på Loesmoen har en startet gravearbeider der veien skal utvides inn mot flyplassen.

På grunn av anleggsarbeidene har det også vært satt ut tung sikring langs deler av veien der anleggsarbeidene allerede pågår.

På større strekninger er det skiltet ned til 70km/t, mens det forbi områdene med anleggsarbeid er skiltet ned til 50km/t.

 

Vegen skal utvides for å gi plass til midtrekkverk på en om lag 7,5 km lang strekning. Under hele anleggsperioden vil det bli nedsatt hastighet på veien, noe som en må regne med kan gi en del trafikkforsinkelser.