Minneord Widar Bryntesen

MINNEORD: Widar Bryntesen minnes av Åse Klundelien.

MINNEORD: Widar Bryntesen minnes av Åse Klundelien. Foto:

Av
DEL

MINNEORD Kjære Liv, kjære familie!

Vi visste at Widar var veldig syk, og at det var en veldig vond og vanskelig tid for ham og hele familien. Så det var ikke overraskende, men alltid like trist når døden rammer. Nå kan du hvile ut og ta vare på deg sjøl, Liv. Du vet at du gjorde alt som sto i din makt.

Widar vil bli dypt savnet i arbeiderbevegelsen på Øvre Eiker. Han engasjerte seg i det meste; fagforeningsarbeid, partipolitikk, Diabetesforbundet, Pensjonistforbundet, Hokksund Arbeiderforening, svømmeopplæring. Sist vi snakka sammen, var han veldig opptatt av at barn og unge måtte lære å svømme, og at drukningsulykker kunne skje nå som vi får en ny, varm sommer.

Widar og jeg sloss for at Hokksund Arbeiderforening skulle få beholde sine avtalefestede rettigheter på Arbeidern, og den kampen vant vi. Widar kjempa som en løve for at vi skulle få et politisk skifte i Øvre Eiker kommune i den siste kommunevalgkampen. Ikke ved å holde taler, men ved å ordne alt det praktiske. Hente roser, hente utstyr, sette opp stands utenfor butikkene.

I kommunen var han med i arbeidsmiljøutvalget 1984-87, i administrasjonsutvalget 1984-87 som arbeidstakerrepresentant. Han var varamedlem til kommunestyret fra 1999 til 2019 og møtte veldig mye, og varamedlem til flere fagkomiteer. Fra 2019 til han døde var han nestleder i eldrerådet.

Widar hadde bestandig en ironisk replikk, han lo veldig mye, og han elsket å få i gang en god diskusjon. Han lot seg ikke skremme av autoriteter! Han sa meninga si.

Dikt til de levende

Når jeg er borte, gråt litt over meg.
Tenk på meg av og til, -men ikke for ofte.
Det er ikke godt for deg og dine nærmeste
å la tankene dvele for lenge ved døden.
Tenk på meg slik jeg var i noen lykkelige stunder i livet!
Fremkall minnene - men ikke for lenge.
La meg være i fred slik
jeg skal la deg være i fred.
Når du lever, skal dine tanker være i livet.

Theodore Kroeber

Alle disse røde rosene som Widar har delt ut. Nå får han noen av dem tilbake fra sine kamerater.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken