Mulighetene for ny politihøgskole

TILDRAMMEN? Dette er politihøgskolen i Oslo. Drammen håper på å kunne tilby politiutdanning i framtida.

TILDRAMMEN? Dette er politihøgskolen i Oslo. Drammen håper på å kunne tilby politiutdanning i framtida. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I regjeringens forslag til statsbudsjett er ny politihøgskole satt på vent.

DEL

MeningerEn årsak til det er at andre store byggeprosjekter haster mer. Ett av disse byggeprosjektene er et nytt tinghus i Drammen.
Men det betyr ikke at Drammens muligheter i konkurransen om ny politihøgskole er svekket. Snarere tvert imot.

Allerede i regjeringen politiske plattform står det at regjeringen skal arbeide for å flytte Politihøgskolen ut av Oslo. Justiskomiteen på Stortinget avla en innstilling i desember i fjor der det het at «en ny, moderne politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo». Dette har ført til at en rekke byer har solgt inn sitt kandidatur for å få denne høgskolen til seg. Statlige kompetansearbeidsplasser er alltid attraktive.

I forbindelse med årets statsbudsjett er imidlertid ny politihøgskole satt på vent, og det på ubestemt tid. Bakgrunnen for det er at andre byggeprosjekter haster mer. Nytt politihus på Grønland i Oslo, nytt fengsel i hovedstaden og nytt politihus i Bergen er blant de prioriterte prosjektene. Det samme gjelder et nytt tinghus i Drammen, og det skal vi være glade for. Med nytt tinghus og politiet på plass i andre lokaler, er det bare et utdatert fengsel igjen i dagens tinghus.

At det kommer et tinghus til Drammen og at det vil ta flere år før en ny Politihøgskole blir en realitet, er ikke nødvendigvis dårlig nytt for Drammens muligheter. Det er tvert imot mange svært gode argumenter for å legge en ny Politihøgskole til Østlandets største by utenfor hovedstaden.

Behovet for ny politihøgskole har vært kjent lenge. Høgskolen holder til i gamle og nedslitte lokaler på Majorstua. De eldste skolelokalene er over hundre år gamle. Midlertidige brakker er blitt gjort permanente, og studentene tilbys verken skytetrening eller tilfredsstillende fysisk trening i nærheten av skolen. At regjeringen ønsker å flytte skolen ut av Oslo, skyldes en bevisst politikk om å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden.

Det er minst fem gode grunner for at Drammen bør bli lokaliseringssted for en ny politihøgskole.

  • Justisministeren vil vente med politihøgskolens beliggenhet inntil stortingsmeldingen om politiets kompetansebehov er ferdig. Ingen vet hva den vil inneholde, men alle vet at politiet er i endring, og at politiet hele tiden må tilpasse seg samfunnets behov. Flerkulturelle Drammen er et moderne Norge i miniatyr, med alle de muligheter og utfordringer vi vet Norge står overfor de neste tiårene.
  • Politiet har selv sagt at den nye Politihøgskolen må ligge et sted med enkel adkomst for en stor andel av søkerne. Drammen er et kollektivknutepunkt for vei, bane og sjø. 1,2 millioner togpassasjerer på Østlandet kan nå Drammen innen en times tid. Med den kommende intercity-satsingen, vil en student kunne bo i Grenland og studere i Drammen. Nærheten til Oslo (30 minutter fra Majorstua) betyr også at man kan drive to skoler parallelt, inntil en ny står ferdig.
  • Drammen har plass og Drammen har alle de treningsfasiliteter som Politihøgskolen etterspør og som Politihøgskolen ikke har i dag.
  • Drammen har et moderne Politihus, vil få landets mest moderne Tinghus og står derfor godt rustet til å ta imot fremtidens polititjenestemenn og – #8211;kvinner. Drammen er også en trivelig by der studentene kommer til å trives.
  • En politihøgskole i Drammen vil bli en del av et større akademisk miljø. Campus Drammen ved Universitetet i Sørøst-Norge har flere studieområder som er relevante for politihøgskolens studenter, også for de som søker videreutdanning.

Flere gode grunner kunne vært nevnt, men poenget med denne artikkelen er å påpeke at Nye Drammen kommune og Drammen by vil hele tiden minne Justisdepartementet og stortingspolitikerne om disse argumentene. Det vil på et tidspunkt bli bestemt hvor en ny politihøgskole skal etableres, og da vil Drammen være blant de aktuelle kandidatene. At det tar tid før justismyndighetene bestemmer seg, svekker ikke Drammens posisjon. At vi har fått landets nyeste universitet og at et nytt tinghus er på vei, gjør bare byen enda mer attraktiv for nye studenter og statlige kompetansearbeidsplasser.

Andreas Muri, ordfører i Svelvik, Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker og Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen

Artikkeltags