Dersom Høyre anser Senterpartiet som en attraktiv samarbeidspartner bør de snarest mulig skifte kurs

Olav Skinnes er fylkesvaraordfører i Buskerud. Tore Opdal Hansen er Høyres fylkesordførerkandidat.

Olav Skinnes er fylkesvaraordfører i Buskerud. Tore Opdal Hansen er Høyres fylkesordførerkandidat. Foto:

Av
DEL

MeningerHøyres fylkesordførerkandidat Tore Opdal Hansen etterlyser i Eikerbladet en avklaring på om Senterpartiet kan tenke seg å samarbeide med Rødt og SV i fylkestinget i Viken.

Senterpartiet har sin egen selvstendige politikk, og hovedsaken vår til høsten er å si nei til Viken og få oppløst dette tvangssammenslåtte fylket som er tredd ned over hodet på oss – et fylke verken Buskerud, Østfold eller Akershus vil ha.

Vi ønsker flere oppgaver til fylkene for å revitalisere fylkesnivået i norsk politikk, men mener dagens fylker klarer å håndtere nye og store oppgaver (som vi ikke har sett noe til enda)  på en utmerket måte.

Regjeringen Solberg og Høyre har staket ut en kurs for Norge som vi mener går i helt feil retning. Sentralisering ser ut til å være svaret på nær sagt alt. For å skjule at reformene de gjennomfører vil føre til sentralisering, setter de finurlige navn på reformene, som nærpolitireform, lokalsykehusreform og demokratireform. Dette er «nytale» for sentralisering.

Vi tror folk gjennomskuer dette, og for Senterpartiet er kampen mot sentralisering og for tjenester nær folk hovedsaken ved valget til høsten.

Se bare på hva som nå skjer med utstedelse av pass. Der folk tidligere enkelt og ubyråkratisk kunne stikke innom sitt lokale lensmannskontor og få ordnet pass på kort tid, må mange nå kjøre milevis og stå timevis i kø. Det er bare ett eksempel på hvordan Høyre og regjeringen gjør hverdagen vanskeligere for folk flest. I tillegg til disse sakene kjemper Høyre mot både konsesjonsloven og odelsloven som er to lover Senterpartiet mener er viktige for å sikre norsk råderett over norske ressurser.

Derfor er Høyre vår hovedmotstander til høsten.

Senterpartiet ønsker levende og attraktive lokalsamfunn, likeverdige tilbud over hele fylket, grønne transportløsninger og et nyskapende lokalt næringsliv som blir en viktig del i det grønne skiftet.

Vi ønsker å videreføre nærskoleprinsippet, slik at alle elever kan fullføre videregående utdanning på den skolen de sogner til og sikre et godt og variert linjetilbud ved alle skolene.

Vi ønsker en satsing på fylkesveiene som også sikrer at de mindre fylkesveiene får en god standard som gjør at vi kan ha et næringsliv og bosetting over hele fylket.

Vi ønsker at det skal være mulig å bygge og bo ikke bare rundt kollektivknutepunktene i de større byene. Alle husstander i fylket skal ha fiber slik at vi reduserer avstandsulempene, reduserer transportbehovet og sikrer den digitale allemannsretten.

For Senterpartiet er politikken viktigst, hvem vi samarbeider med er underordnet, og vi ønsker gjerne Høyre med på laget om de ønsker å være med å føre en politikk for hele fylket, som sikrer tjenester nær folk og skaper likeverdige tilbud uansett hvor du bor.

Tore Opdal Hansen må gjerne mene hva han vil om Senterpartiet og hvem vi burde samarbeide med eller ikke. Men jeg tror at alle som har fulgt med på norsk politikk er klar over at Senterpartiet er et selvstendig parti i sentrum, og skal vi samarbeide med andre partier er det for å gjennomføre mest mulig senterpartipolitikk.

Artikkeltags