Landbruket og miljø hånd i hånd

Tonje Adelsten Lyngås er 2. kandidat for Senterpartiet i Øvre Eiker

Tonje Adelsten Lyngås er 2. kandidat for Senterpartiet i Øvre Eiker Foto:

Av

Det er lett å sitte i Norge og tenke at klimaendringer ikke berører oss, men det gjør de.

DEL

MeningerVi får mer (ekstrem) vær som gir naturødeleggelser, og tilgangen på importerte matvarer rammes raskt hvis det oppstår uår og matmangel i andre deler av verden.

Klimautfordringene vi står foran er kanskje vår tids viktigste kamp, men fokuset må flyttes bort ifra ideologi, tro og «grønnvasking». Den siste tiden har spesielt landbruket blitt dratt frem som klimaversting. Det er en sannhet med svært store modifikasjoner. Dagens industrilandbruk, globale handelsavtaler og stadig press for å effektivisere produksjonen er det som skaper dårlig klimaavtrykk. Et bærekraftig landbruk handler om å produsere etter naturgitte forhold – og hele landet må tas i bruk. Dessverre utsettes allikevel jordbruksarealet for økende press utenfra. På verdensbasis forsvinner det 100 millioner dekar produktiv jord hvert år. Nåværende regjering har et mål om å nedbygge maksimalt 4000 mål dyrket mark årlig – den samme jorda tar tusenvis av år å bygge opp gjennom naturlige prosesser. Dette er ressursbruk på krita!

Landbruk og matjord er kjempeviktig i et klimaperspektiv. Et av grepene som må tas for å motvirke klimaendringer er å bevare dyrkbar mark og utnytte evnen grønne planter har til å drive fotosyntese. Hogst, slått og beitedyr bidrar i karbonkretsløpet, og holder kulturlandskapet åpent. Gjort på bærekraftig vis er dette karbonfangst i praksis!

God miljøstyring går ut på å ta mange små grep som til sammen har en effekt. Alle kan gjøre noe, og til sammen klarer vi å nå 2-graders målet. Det krever politikere som tar faresignalene på alvor og gjør kloke og faglig baserte valg. Senterpartiet i Øvre Eiker har vært svært fremsynte og progressive ved å hele tiden sette jordvern på agendaen og hatt kontinuerlig fokus fra sak til sak. Det har ført til at resten av kommunestyret har stilt seg bak SP sitt forslag om nullvisjonsmål for nedbygging av matjord.

Hva er så veien videre for god miljøstyring i Øvre Eiker? Kampen om bevaring av matjord er ikke over, og nullvisjonen må følges opp i enkeltsaker. Vi må forvalte ressursene på en god måte, og forbruke fornuftig. Øvre Eiker Senterpartiet vil legge til rette for et drivverdig bærekraftig jordbruk, samt sette miljøkrav i offentlige anskaffelser. Varer og materialer bør være kortreist og lokalprodusert så langt det lar seg gjøre.

I det store bildet så henger det hele sammen – Senterpartiet legger til rette for at livet kan leves lokalt, at det er tjenester nær folk og at kortreist mat produseres på alle tilgjengelige areal. Derfor er det viktig at du som velger bidrar og er med på å legge enda mer tyngde på vektskålen, både i kommunevalget og i fylkestingsvalget.

Godt lokalvalg!

Artikkeltags