Hokksund barneskole – planer på kort sikt og veien videre!

Illustrasjonsfoto: Anders Kongsrud, Eikerbladet

Illustrasjonsfoto: Anders Kongsrud, Eikerbladet

Av

Dessverre viser Arbeiderpartiet seg som en dårlig medspiller.

DEL

MeningerDen kortsiktige planen for å løse plassutfordringene på Hokksund Barneskole, har fått stor oppmerksomhet i denne valgkampen.

Det er en bred politisk enighet i alle partier at brakkene på Hokksund barneskole erstattes med et nytt modulbygg. Forventningen om når dette blir ferdigstilt, har utløst en debatt som i bunn og grunn skjer på feil grunnlag.

Den kortsiktige løsningen som posisjonen med Høyre, Frp og KrF gikk inn for, og som også Sp støttet, var å leie av et 500m2 modulbygg, samt en videreføre leie av lokaler fra Hokksund IL, inntil en permanent skoleløsning kommer på plass.

Alternativet som Arbeiderpartiet støttet, innebar et kjøp av modulbygg til 15 MNOK på 900m2, og i tillegg at avtalen om leie av lokaler fra Hokksund IL skulle avsluttes. Forslaget om å kjøpe modulbygg, som seinere skulle flyttes rundt omkring på forskjellige skoler etter behov, var en dårlig idé.
Konsekvensen ville trolig blitt en permanent løsning, som vi har sett i tidligere saker. Referansesjekker med eiendomsselskapene i Kongsberg og Drammen, viste for øvrig at malen som benyttes for slik formål er leie- ikke eie brakkerigger.

En tidsplan fra vedtaket ble gjort til lokalene er ferdigstilt som er kortere enn åtte måneder er lite realistisk med referanse til lov om offentlige anskaffelser. Herunder en realistisk plan som dekker prosjektering, saksbehandling og godkjenninger fram til utførelse/ferdigstillelse av modulbygget.
I klartekst betyr det at et kommunestyrevedtak i april om kjøp, hadde betydd ferdigstillelse tidligst i løpet av desember 2019.

Derfor hadde konsekvensen med Arbeiderpartiet sitt forslag vært enda mer problemfylt for skolestarten nå i august. Det ville vært gamle brakker ved skolestart- kombinert med oppsigelsen av leieavtalen for SFO lokalene med Hokksund IL.

Dessverre viser også Arbeiderpartiet seg som en dårlig medspiller for sambruk med idrett gjennom sine uttalelser. Gjentatte ganger, og seinest nå i ordførerduellen denne uka, beskriver de leieavtalen på Falkbanen som en ren subsidiering av Idrettslaget. Hokksund IL har faktisk vært veldig rause i avtalen med bruk av anleggene på Falkbanen. Det er et faktum som er enkelt å dokumentere, og som tydeligvis ikke Arbeiderpartiet er kjent med.

Planer på kort sikt

  • På kort sikt handler selvsagt alt nå om å få erstattet de gamle brakkene med modulbygget så raskt som det lar seg gjøre. Her må administrasjonen gjøre det de kan for å få dette arbeidet forsert.
  • Hokksund IL har gjennom sommeren med sine ildsjeler og håndverkere iverksatt oppgraderinger i egne lokaler sett opp imot kravene som har framkommet fra forskjellige tilsynsrapporter.
  • Hokksund IL også tilbudt skolen at de kan benytte aktivitetshuset som midlertidig klasserom, som kan være et av flere tiltak for å unngå unødig bussing av elever i perioder med ombygging hvis det er mulig og gjennomførbart for skoleledelsen.
  • Hokksund barneskole har en nedslitt gymsal fra 1953. Derfor blir tiltak som det nye lavterskel aktivitetstilbudet fra 3.- til 5.- trinn, hvor tilnærmet to fulle skoleklasser reiser til Loesmoen Idrettspark rett etter skoleslutt, ekstra viktige løsninger for helheten i skolehverdagen fram til en ny skole er ferdigstilt.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Ordfører Oddvar Garås (Sp) i Flesberg har gjennomført en løsning som passer godt for Hokksund barne skole, mener Håvard Lind.  Ordførerkandidat Knut Kvale for Øvre Eiker Sp har vært på befaring i Flesberg for å innhente mer kunnskap om dette.

Ordfører Oddvar Garås (Sp) i Flesberg har gjennomført en løsning som passer godt for Hokksund barne skole, mener Håvard Lind. Ordførerkandidat Knut Kvale for Øvre Eiker Sp har vært på befaring i Flesberg for å innhente mer kunnskap om dette. Foto:

Veien videre- iverksette en mulighetsstudie!

  • Vi ønsker å iverksette en mulighetsstudie denne høsten som ser skole- og idrettsanlegget på Lerberg samlet, i forhold til planlegging som kombineres med bistand fra lokal entreprenør-kompetanse. Da vil det kunne utarbeides alternative løsningsforslag, tidslinjer og budsjetter med tilhørende byggetrinn for en total oppgradering av Hokksund barneskole.
  • Et sentralt punkt i forhold til kommuneøkonomien er om det er mulig å lage en trinnvis modell i forhold til hvilken investerings-muligheter som kommunen har i den neste 4-års perioden. Det eneste som er sikkert er at det er ikke blir rett fram-lommeboka er forholdsvis slunken.
  • Derfor blir referanseanlegg som Stevningsmogen i Flesberg kommune for oss i Øvre Eiker et drømmealternativ. De fikk til et samspill med skole/idrett/frivillighet, og de har funnet løsninger og tilskudds-muligheter som er svært imponerende. Dette har gitt et fantastisk flott kostnadseffektivt anlegg med 1–10 skole, svømmehall og Idrettshall, som igjen er integrert med øvrige idrettsanlegg.

Artikkeltags