Flere nye jobber i Øvre Eiker

Andreas Madland Størdal er ordførerkandidat for Øvre Eiker Venstre

Andreas Madland Størdal er ordførerkandidat for Øvre Eiker Venstre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Et variert, sterkt og framtidsretta næringsliv er blant de aller beste garantier for en positiv utvikling for Øvre Eiker i årene framover. Ved å legge til rette for et allsidig og variert næringsliv, skaper vi gode jobber til innbyggerne, som igjen gjør det mer attraktivt å bosette seg her. Det er inntektene fra næringslivet som gjør det mulig å tilby gode offentlige tjenester. Venstre mener derfor Øvre Eiker nå må sette seg som mål å bli blant landets aller mest attraktive kommuner å starte en ny bedrift. I tillegg må vi forenkle hverdagen for de små- og mellomstore bedriftene mest mulig. Venstre vil satse på følgende seks tiltak:

1. Mindre byråkrati og enkel og rask tilgang på gründerrådgivning

Venstre vil at kommunen skal bistå med informasjon og veiledning om gründerskap og innovasjon i Øvre Eiker. Slik kan nye gründere kaste bort minst mulig tid på å gjøre seg kjent med kommunale krav og heller bruke tiden på å skape nye produkter og tjenester. Kommunen må gjøre det så enkelt som mulig for nye gründerne å få oversikt over kommunale regler og retningslinjer og ha en rask og effektiv saksbehandling.

2. Støtte initiativer som bidrar til å styrke gründermiljøet i Øvre Eiker og tilby gratis kontorplass for lovende lokale gründer­bedrifter

Gode møtesteder og «co-working spaces» kan gi nye gründere både gode kontorfasiliteter, enklere tilgang til potensielle forretningsforbindelser og ikke minst sosiale og inspirerende arbeidsmiljøer, og er viktig for å bygge en sterk gründerkultur. Venstre vil at kommunen skal etablere et slikt miljø selv, eller vurdere å kjøpe kontorplasser, og tilby disse til lovende gründerselskaper som starter opp eller flytter til Øvre Eiker. Venstre vil være positive til alle nye tiltak for å styrke miljøene for gründerskap og innovasjon i Øvre Eiker og sørge for at kommunen alltid er på tilbudssiden når det gjelder praktisk tilrettelegging. Venstre vil også være positive til å tilby økonomisk støtte til tiltak som bygger gründerkultur i Øvre Eiker.

3. Etablere et kommunalt vekstfond til støtte for nye, innovative bedrifter

Venstre vil etablere et kommunalt vekstfond øremerket til støtte av nye gode initiativer innen innovasjon og gründerskap i Øvre Eiker. Dette vil være et strategisk virkemiddel som skal bidra til omstilling i det lokale næringslivet og sikre arbeidsplasser, verdiskaping og en smartere kommune.

4. Legge til rette for at små bedrifter kan delta i anbudsrunder fra kommunen

Både nystartede bedrifter og små- og mellomstore bedrifter kan møte utfordringer med å levere tjenester til kommunen hvis anbudspakkene kommunen legger ut, er for store. Venstre vil at kommunen skal dele opp anbudspakkene slik at det blir enklere å delta i konkurransen om å levere selv om man er en liten eller nystartet bedrift.

Konkurransedirektivene fra EØS setter strenge begrensninger med hensyn til hvor langt en offentlig aktør kan strekke seg for å belønne lokal tilstedeværelse. Venstre vil likevel maksimere det handlingsrommet kommunen har ved å sørge lokal tilstedeværelse vektes positivt for innkjøp kategorisert som «av lavere verdi».

Venstre vil holde et tett søkelys på kommunens anskaffelsespraksis og evaluere denne jevnlig, for å sikre at kommunen alltid sikrer effektive innkjøp og samtidig spiller de små- og mellomstore bedriftene i Øvre Eiker gode.

5. Tett og god dialog med politisk og administrativ ledelse i kommunen

Venstre vil at kommunen skal være på offensiven overfor det lokale næringslivet og hele tiden være i dialog slik at tiltak som kan forbedre tilværelsen for bedriftene kan identifiseres og gjennomføres raskt. Venstre vil gjennomføre en årlig dialogkonferanse med det lokale næringslivet og i tillegg styrke den politiske oppfølgingen generelt.

6. Satsing på gründerskap som integrert del av skolen i Øvre Eiker

Venstre vil skape en gründerkultur hvor det vil være like naturlig å for ungdommen å vurdere å starte egen bedrift, som å ta jobb i en etablert bedrift. Derfor vil Venstre ha en skole som legger til rette for de kreative fagene, stimulerer elevenes skaperlyst og gir elevene muligheten til å prøve seg gjennom elevbedrifter.

Venstre har en lang og stolt historie som forkjemper for gründerne og småbedriftene. Med politisk vilje og en tydelig satsing på innovasjon og gründerskap i Øvre Eiker, har vi muligheter til å bygge opp en enda større bredde i det lokale næringslivet hvor vi både utvikler eksisterende og skaper nye næringsveier. Mener du Øvre Eiker må satse på innovasjon, gründerskap og bygge nye arbeidsplasser for framtida? Da bør du stemme Venstre ved årets kommunevalg i Øvre Eiker.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken