En ufin prosess splitter ei hel bygd – er det noen grunn til å stole på politikerne denne gangen?

Tor Horgen Ellingsen

Tor Horgen Ellingsen Foto:

Av
DEL

MeningerEt nytt kommunevalg står for døren med nye merkesaker og politikerløfter. Vil løftene holdes denne gangen? Kan man i det hele tatt stole på politikere?

Erfaringene fra siste kommunevalg i Nedre Eiker, viste med all tydelighet at de fleste ikke var tilliten verdig.

For Nedre Eikers innbyggere må det fortone seg ganske spesielt at flere sentrale politikere, som i inneværende periode både gikk imot eget valgprogram og overså løftet om å respektere folkeavstemningen, igjen dukker opp på valglistene.

Med unntak av en håndfull representanter, var det ingen som stilte ett kritisk spørsmål til den mangelfulle og villedende saksbehandlingen i forbindelse med kommunereformen.

Kan følgende fullstendige bomskudd ha påvirket politikernes beslutninger og hvorfor var det ingen som i etterkant reagerte på saksframstillingene?

SKIVEBOM 1. November 2015.

Økonomisjefen forteller at kommunens underskudd vil øke med 50 millioner i 2016, hvis ikke eiendomsskatt innføres. Hun bommet med 100 millioner. Det ble rekordoverskudd i 2016 – uten eiendomsskatt.

SKIVEBOM 2. Juni 2016.

Før kommunestyret behandlet sammenslåing med Drammen første gang, skriver rådmannen at utgiftene er langt høyere enn inntektene og anbefaler innføring av eiendomsskatt.

Kommunestyret sa nei til begge deler. NEK skulle fortsette alene til tross for rådmannens dystre og feilaktige påstand. Gapet var det omvendte; inntektene var vesentlig høyere enn utgiftene.

SKIVEBOM 3. November 2016.

En økonomimedarbeider i Buskerud fylke møter uanmeldt på medlemsmøte i AP og forteller at NEK ikke kan stå alene fordi framtidige utfordringer blir for store. Hun ser ingen mulighet til at NEK kan komme ut av Robek i overskuelig framtid.

Tre måneder seinere kunne kommunen nedbetalt all gjeld og forlatt Robek.

SKIVEBOM 4. Desember 2016.

Rådmannen varsler om at økonomien er forverret og at nye beregningsmodeller for rammetilskudd vil gi dårligere økonomisk grunnlag for kommunen. Han anbefaler kommunestyret å behandle spørsmålet om sammenslåing med Drammen på nytt.

Rammetilskudd og økonomisk plattform var tvert imot blitt bedre, mens kommunestyret ble fortalt det motsatte.

SKIVEBOM 5. Kommunestyret vedtar sammenslåingen.

Vedtaket gjøres uten å vurdere hvilke konsekvenser en sammenslåing får for innbyggerne. Heller ikke hvilke enorme investeringsbehov Drammen alene har i forhold til Nedre Eiker, eller Drammens langt høyere driftskostnader pr. innbygger. Drammen utgjør 70 % av den nye kommunen, så dette vil bidra til kostnadsøkninger for alle.

Ingen ledende politikere stilte kritiske spørsmål eller reagerte på det som alle åpenbart har forstått var fullstendig villedning. Nå trenger vi folk som kan ivareta Nedre Eikers interesser i det nye bystyret, Folk som lytter og tilrettelegger for gode levevilkår for alle innbyggerne, også de utenfor Drammens nåværende grenser. Her kommer det til å bli stor kamp når begrensede midler skal fordeles og oppgaver prioriteres.

LES OGSÅ:

Artikkeltags