En bedre hverdag med Arbeiderpartiet

Niclas Tokerud er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Øvre Eiker ved valget i 2019.

Niclas Tokerud er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Øvre Eiker ved valget i 2019. Foto:

Av

Arbeiderpartiet går til valg på en viktig grunntanke for Øvre Eiker: Vi ønsker å gjøre hverdagen bedre for alle våre innbyggere.

DEL

MeningerProgrammet vårt er skapt gjennom dialog med innbyggerne. Vi ba om innspill, og vi fikk de. Noen saker er store oppgaver, som utbygging og opprustning av de nedslitte skolene våre. Noen er litt mindre, som å sørge for at vi har lokale «løkker» som egner seg til lek.

Men uansett hvor store eller små sakene virker, så er sakene viktige for oss – fordi de har vært viktige for dere.

Øvre Eiker Arbeiderparti har lyttet til innbyggerne i utformingen av vårt program – og vi vil lytte til dere i utøvelsen av politikken de neste fire årene. Vi tar vår rolle som folkevalgt på alvor.

For oss er det viktig at alle innbyggere blir hørt, får si sin mening og bor i et trygt nærmiljø. Øvre Eiker som lokalsamfunn fungerer best når alle blir sett, hørt og kan yte etter evne, og få etter behov.

Arbeiderpartiet går til valg på å ruste opp skolebyggene fordi elever, lærere og andre som bruker byggene daglig fortjener bedre arbeidsmiljø, og foreldrene fortjener å føle at barna er trygge når de er på skolen. Derfor sier vi også klart ifra at antallet lærere ikke kan fortsette å bli redusert – men må økes. Så lærerne får tid til å hjelpe hver elev.

Arbeiderpartiet går til valg på å innføre Omsorgslos i kommunen. Det er et nytt begrep med en viktig funksjon. Jeg har møtt mange, spesielt mødre, som har fortalt sin historie om å være pårørende til noen med behov for mange kommunale og statlige hjelpetjenester. Om kaoset med å finne frem til riktig person. Om det tunge arbeidet med å kjempe for hva vi anser som grunnleggende rettigheter. Vi vil gi disse én person å forholde seg til fremfor de mangfoldige de må i forholde seg til i dag. Det handler om å gjøre hverdagen litt lettere på alle måter vi kan.

Arbeiderpartiet går til valg på å bekjempe ufrivillig deltid og få kontroll på vikarbruken i kommunen. Mange har kommet til oss denne valgkampen og fortalt sin historie fra arbeidslivet. Altfor mange står i en utrygg arbeidssituasjon. Små stillinger, liten sikkerhet og vanskeligheter med å skaffe seg nok vakter til å betjene huslån. Vanskeligheter med å planlegge ferie med sine barn fordi man må vente og se om man kan få den vakta man trenger for å få månedsbudsjettet til å gå opp. For Arbeiderpartiet er det en grunnleggende holdning at vi skal ha et seriøst og anstendig arbeidsliv. Trygghet og forutsigbarhet for våre ansatte, gir også økt trygghet og forutsigbarhet for brukerne av kommunale tjenester. Hjemmesykepleien er et godt eksempel – hvor mange i dag må forholde seg til et titalls forskjellige personer. Med større stillinger og flere faste ansatte vil man møte kjente ansikter, ikke bare nye fjes.

Arbeiderpartiet går til valg på å skape flere møteplasser for våre innbyggere. Vi ønsker å etablere en familievennlig bypark i Hokksund sentrum, videreutvikle tettstedene med flere møteplasser for frivilligheten, øke andelen sentrumsnære grøntområder og sikre et allsidig kulturtilbud hvor alle kan delta. Arbeiderpartiet tror på at de beste opplevelsene skapes når folk møtes, ansikt til ansikt, og deltar i et sterkere fellesskap.

Om få dager kan du være med på å bestemme hvordan Øvre Eiker i fremtiden skal være. På Arbeiderpartiets liste har vi et mangfold av kandidater med forskjellige hjertesaker. Noen brenner mest for skole, noen brenner mest for eldreomsorgen. De bryr seg om barna, de ansatte, miljø, idrett og kultur. Fellesnevneren for alle Arbeiderpartiets kandidater er at de brenner for Øvre Eiker kommune. Alle vil bidra til å gjøre Øvre Eiker bedre. Jeg er stolt av at så mange bra folk har valgt meg som sin ordførerkandidat.

Arbeiderpartiets kandidater er alle klare for å brette om ermene, og gjøre jobben som folkevalgte for våre innbyggere. For det er innbyggerne som er drivkraften i kommunen, og Arbeiderpartiet er garantisten for at innbyggerne her merker at kommunen er der for dem. Gjennom en større satsing på nærmiljøene, barnehagene, skole, eldreomsorg og arbeid sikrer vi bedre muligheter og en bedre hverdag for alle. Godt valg!

Artikkeltags