«Det gode liv i Øvre Eiker»

NR. 9: Hans Bernhard Sollie er 9.-kandidat på valglista til Øvre Eiker Høyre.

NR. 9: Hans Bernhard Sollie er 9.-kandidat på valglista til Øvre Eiker Høyre. Foto:

Av
DEL

MeningerValget nærmer seg og vi står igjen overfor vurderingen av hvilket parti en skal stemme på. Å velge, betyr for mange å finne et politisk parti som passer best for seg. Ingen parti tilfredsstiller kanskje alle ønsker og krav, men en velger det som er nærmest hva en tenker kan være det beste for lokalsamfunnet og de behov en selv har.

Livsfasen vil være av stor betydning når en skal velge, og hva er så egentlig «det gode liv i Øvre Eiker»

Øvre Eiker Høyre har i de siste 20 år forsøkt å gjøre Øvre Eiker til et godt sted å bo, og har i disse årene greid å holde kommuneøkonomien på et anstendig nivå. Via vår egen handlingsregel er det ført stramme budsjetter, med muligheter i enkelte år for å satse på økte bevillinger innen områder som f.eks. skole og kultur.

Barnefamiliene er opptatt av helsestasjon, barnehage, skole og fritidsaktiviteter og arbeidsplasser helst i nærheten. Høyre har som mål å legge til rette for gode og varierte barnehagetilbud, både private og kommunale. Den siste barnehage som skal bygges vil være kommunalt drevet, men privat bygd, slik planene er nå.

Når det gjelder skole har vi jobbet for å finne de beste løsningene for god og effektiv drift. De læringsmålene vi har jobbet mot har resultert i at elvene presterer bedre og bedre og vi er nå på landsgjennomsnittet, og sågar også litt over i enkelte fag. De siste årene har vi også prioritert og tilrettelagt for at skolene har hatt mulighet til å digitaliseres i større grad. Ved den siste justeringen på årets budsjett, har vi greid å få heldigitalisert grunnskolen i Øvre Eiker fra skolestart 19/20. Digitalisering er slik forskerne beskriver det avgjørende for at alle elevene får likere muligheter for å lære, og tilegne seg kunnskap.

Flere av skolebyggene våre trenger utbygging og oppussing. Høyre har jobbet for å finne en god løsning på utfordringene ved å bidra til å opprette et oppgaveutvalg, som skal komme med en anbefaling rundt 1. november. Det er avgjørende at dette utvalget får tid til å bearbeide alle de forslag og alternativer som ligger der. Uansett er Høyre garantisten for opprustning på Hokksund og Vestfossen barneskoler.

Høyre har i mange år prioritert kultur, og fritidsaktiviteter. Dette har medført at vi i Øvre Eiker har et bredt og variert tilbud innen mange sjangere, men særlig innen idrett, musikk og teater. Mens kommunene rundt oss reduserer bevilgningene, har vi i Øvre Eiker greid å holde de konstante og med små økninger i enkelte år hvor økonomien tillater det. Dette er en viktig del av det «God liv i Øvre Eiker». Viktig er det også at vi hele tiden har presisert at det er frivilligheten som skal styre seg selv, og kommunen skal bare bidra i å tilrettelegge.

Innbyggere som er midt i livet har selvfølgelig interesse av de ovenfor nevnte områder også, men er kanskje mer opptatt av sykehjem og servicetilbud innen helse og omsorg. Vi har som parti hatt høyt fokus på disse områdene, hvor utbyggingen på Eikertun og effektiviseringen av hjemmetjenesten har vært viktig. Forskning viser at det å få bo hjemme lengst mulig er avgjørende for livskvaliteten. For Høyre er det viktig at alderdommen skal være verdig og god for alle.

Disse omtalte områder, og mange andre som ikke her er nevnt, er avgjørende for om en trives i Øvre Eiker, og en del av hva de fleste vil kalle «et godt liv».

Stadig vekk så får jeg høre at:» Det er ikke noe forskjell på partiene. Det er det samme hva vi stemmer». Det er riktig at vi samarbeider godt på politisk nivå i Øvre Eiker. Høyre vil bidra til å se muligheter innenfor både privat og offentlig sektor. Vi vil velge løsninger som gir den beste kvaliteten på tjenester til kommunens innbyggere innenfor de økonomiske rammene vi har.

Høyre ønsker å se nye muligheter og løsninger innen både kommunal-/offentlig sektor og privat sektor. Det er av betydning for at vi skal kunne utvikle og bevare Øvre Eiker som en kommune hvor en kan leve «det gode liv».

Til slutt håper jeg alle bruker stemmeretten sin. Med Adrian Tollefsen som ordføreren vil Høyre fortsette å utvikle Øvre Eiker til beste for alle innbyggere.

Godt valg!

Artikkeltags