Det er på tide med et skikkelig kraftløft for skolene

ÉN AV TRE: Niclas Tokerud kjemper mot Adrian Tollefsen (H) og Knut Kvale (Sp) om å kapre ordførerklubba i Øvre Eiker.

ÉN AV TRE: Niclas Tokerud kjemper mot Adrian Tollefsen (H) og Knut Kvale (Sp) om å kapre ordførerklubba i Øvre Eiker. Foto:

Av

Skolebyggene våre har rettmessig fått mye omtale denne høsten.

DEL

MeningerSituasjonen rundt Hokksund barneskole, hvor elever fortsatt må bruke gamle brakker som klasserom – og de faktiske klasserommene er overfylte, har presset fram nødvendigheten av akutt politisk handling. Det tragiske er at situasjonen ikke har vært ukjent for oss politikere. Vi visste om behovet. Vi har visst om det lenge.

Det ble ampert i kommunestyret i april da Høyre og KrF inntok talerstolen for å argumentere for at en utsettelse ikke ville få negative konsekvenser for elevene. Undertegnede ble anklaget for å ikke kunne lese – de hadde da inderlig skrevet i forslaget at brakkene skulle være erstattet innen skolestart. Dessverre opplevde de det resten av oss har visst hele tiden. Du kan ikke bare si at du skal gjøre noe. Du må faktisk følge det opp med handling også.

Å først utsette anskaffelsen av nytt modulbygg med en måned, for så å ikke følge opp for å sikre at anbudsprosessen blir iverksatt raskt nok til klargjøring til skolestart er politisk ansvarsløshet. Slik kan vi ikke fortsette å ha det.

Som kommunens folkevalgte har vi et ansvar. Vi har et ansvar for våre elever. Et ansvar for våre ansatte. Et ansvar for at foreldre føler seg trygge når de sender det mest dyrebare de har på skolene våre. Det ansvaret har ikke posisjonen tatt på alvor, og basert på ordførerkandidat Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsens uttalelser har de ikke planer om å ta det neste periode heller.

For kommunens skolebehov er større enn bare Hokksund barneskole. Vi kan ikke glemme at også i Vestfossen er det store behov. Skolebehovsplanen vi fikk i 2018 påpekte nødvendigheten av vesentlige rehabiliteringer eller nybygg i både Hokksund og Vestfossen i løpet av en fem års periode. De forsiktige kalkylene på kostnader for disse to skolene er på 340 millioner kroner. Da hjelper det lite at det i inneværende økonomiplan som strekker seg til 2022 er satt av 25 millioner til skolebygg.

Arbeiderpartiet går til valg på et realt krafttak for skolene våre. For oss er det slik at det viktigste i våre liv også må være det viktigste i politikken. Barna våre, og deres hverdag og framtid må reises høyt på dagsorden.

Elevene våre fortjener klasserom som bidrar til mer læring, ikke brakker som bidrar til hodepine. Arbeiderpartiet inngår ikke kompromisser på vegne av elevene. De fortjener langt bedre enn dagens situasjon. Både Hokksund og Vestfossen må utbedres.

Klasserommene må fylles med flere lærere

Arbeiderpartiet går også til valg på å øke lærertettheten i Øvre Eiker. Denne perioden er antall lærere redusert med 13 årsverk, før det nå i sommer ble ansatt fire for å oppfylle den nye lærernormen. Da velgerne går til urnene 9. september er det ni færre årsverk i Øvre Eiker-skolene enn sist de gikk inn i stemmelokalene.

Utdanningsforbundet gikk korrekt ut i media og sa ifra om at smerteterskelen var nådd i vår. Lærerne fortjener mer støtte fra oss som politikere og elevene fortjener mer tid med læreren. Derfor går også Arbeiderpartiet til valg på å fjerne tidstyvene lærerne i dag må forholde seg til. Vi må la lærerne være lærer, vaktmesterne være vaktmestre, og helsesykepleier være helsesykepleier.

Høstens valg er et retningsvalg. Arbeiderpartiet går i front for å ta de grepene som burde vært gjort for lenge siden. For å ruste opp skolene våre, gi lærerne mer tid til hver enkelt elev, sikre at ingen elever går sultne gjennom skolehverdagen.

Artikkeltags