Den syvende far i huset på Øvre Eiker

Av

Eventyret er velkjent. Det er gammelt. Det er ikke Asbjørnsen og Moe og det er ikke norsk.

DEL

MeningerOpphavet er ukjent, men det er eldgammelt, sannsynligvis helt tilbake fra ei tid da Europa var organisert som fyrstedømmer. Det er kjært, og har overlevd over landegrensene på folkemunne i mange hundre år. Budskapet er enkelt: En mann står i døra på et gårdsbruk og ber om ei seng for natten. Sju ledd måtte spørres før et enkelt spørsmål fikk svar! De eldste tolkninger går ut på at dette var undersåttenes harselas med datidens enevelde. I moderne tid er det et stikk mot byråkratiet.

Eventyret har overlevd fordi vi ennå ikke har lært.

Når Senterpartiet tar til orde for en tillitsreform handler det i bunn og grunn om at mannen i døra skal ha ansvar og myndighet til å tildele husrom for ei natt. Det får stå som et bilde på det vi mener. Jo mer myndiggjorte og ansvarlige medarbeidere er, jo mer bedrer det resultatet. Det er vår bestemte tro. Det er sant at offentlig sektor har fått et ord på seg for å være byråkratisk og tungrodd, følgelig har de altså gått i fella i forhold til. eventyret. Senterpartiet mener at mindre byråkrati og mer ansvar til førstelinja tjener alle. Det blir billigere, raskere og alle aktører får lettere et eierskap til oppgaven. Det vil helt sikkert øke trivselen og kanskje gjøre noe med sjukefraværet. Vi ser dessverre at i mange etater innen offentlig sektor opprettes direktørnivåer på mange plan, mens folk på gulvet flyr beina av seg. En kommune bør og tørre å se på seg sjøl i dette bilde. Velfungerende organisasjoner/bedrifter må holde en viss dynamikk og våge å være nytenkende og innovative.

Tenke utenfor boksen

De virksomheter jeg kjenner som har lyktes med begrensede midler, har vært smarte i forhold til sin situasjon, og tenkt litt utradisjonelt. Dette kan være en måte å tenke på innenfor offentlig sektor. Når Øvre Eiker nå står overfor store investeringer som vekstkommune, kan det være lurt å ta i bruk noe av dette tankegodset for å lykkes. Målet er å redusere låneopptaket. Løsningen vi har foreslått med samarbeide på anleggssiden mellom skole og idrett er et ledd i dette. Nå framover, i det praktiske knyttet til å få skoleløsninger på plass, bør vi trekke på lokal kompetanse som finnes her i bygda. Det ligger mye erfaring rundt skoleutbygging, så dette hjulet trenger ikke Øvre Eiker finne opp på nytt.

Tegningsgrunnlag, skisseløsninger er tilgjengelig. Var forleden og besøkte en ny tildelt skole i Flesberg. Her var mange enkle innovative løsninger. Et utstrakt samarbeid mellom idrett og skole med flere andre frivillige, og et glitrende resultat.

TEGNING: Solveig Lysaker

TEGNING: Solveig Lysaker

Samme måte å tenke på ligger bak når vi mener omtanketun for eldre bør etableres. Vi kommer til å leve lenger, også lenger som enker og enkemenn. Et slikt bofellesskap kan være helbredende, trivelig og til felles hygge å nytte. Hjelp til selvhjelp. Sannsynligvis vil det også bli satt andre krav til vår alderdom enn hekletøy og gyngestol. Det hele kan være en måte å avlaste kommunen i en eldrebølge som er meldt. Kanskje kan vi i fellesskap med andre greie oss sjøl litt lenger og ikke dø av ensomhet. Konseptet er ikke ferdig, men målet og rammene er skissert. Innenfor tenkeboksen holdes folk hjemme alene og medisineres der til man bæres inn på Eikertun som siste stopp. Utenfor boksen ligger dette som en del av løsningen for eldreomsorgen inn i morgendagen.

Det ligger i den norske folkesjela å greie seg sjøl lengst mulig, vi får håpe på at dette kan bli en modell som gjør at de eldre kan stå i døra litt lenger og ta imot dem som spør etter rom for natten.

Artikkeltags