Velger reis deg!

Tonje Adelsten Lyngås er 2.-kandidat for Øvre Eiker Senterparti til høstens valg.

Tonje Adelsten Lyngås er 2.-kandidat for Øvre Eiker Senterparti til høstens valg. Foto:

Av
DEL

Meninger3. april skriver Hans Nedberg i Eikerbladet om den lave valgdeltakelsen i kommunen. Jeg kan være enig i at valgdeltakelsen er for lav, men enigheten stopper der. Nedberg påstår at demokratiet er en dårlig styreform. Til dette sier jeg at demokratiet er veldig bra – men kan forbedres. Forbedringspotensialet ligger i ærlighet og gjennomføringsevne. Øvre Eiker SP skal møte velgerne med åpenhet og kunnskapsbaserte løsninger. Vi politikere må være ærlige på hvilken tvil og risiko som er forbundet med et vedtak. På den måten vil politikerne ansvarliggjøres og velgerne myndiggjøres.

Lav valgdeltakelse gjør at politikken som føres blir fjernere fra folket. Senterpartiet sitt motto er «nær folk», og det skal vi stå for. Lokalvalg handler om saker som er utrolig viktige både for enkeltpersoner og kommunen. Det handler om fordeling av midler mellom skole, idrett, kultur, helse og sosial. Og om hvordan vi tar vare på lokalsamfunnet, kulturlandskapet og næringene i kommunen vår. Kort sagt så handler det om hverdagen din. Dette er mange av kjernesakene til Senterpartiet.

Legitimiteten til de folkevalgte er avhengig av at flest mulig bruker stemmeretten sin. Spesielt ønsker jeg at de velgergruppene med lav valgdeltakelse skal komme på banen. Ved forrige kommunevalg var valgdeltakelsen i Øvre Eiker seks prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Videre var det lavest valgdeltakelse blant yngre mennesker, kun 24,7 % i aldersgruppen 20–24 år stemte i 2015, mot hele 79,6 % av alle mellom 67–79 år. Dermed blir mye av politikken som engasjerer ungdommer og unge voksne – barnehage, SFO, skole og idrett bestemt av en aldersgruppe med helt andre behov. Dette er ikke en ønsket utvikling. Jeg ønsker at alle skal få fram sin mening, men for å bli hørt må man stemme.

Nedberg nevner at enten tilfredshet, politikerforakt og til og med frykt for «fake news» (ryktespredning på godt norsk) er grunnen til at kun 54,2 % stemte ved forrige kommunevalg. Jeg vil absolutt ikke undervurdere velgerne våre på den måten, og ser at innbyggerne i Øvre Eiker er engasjerte, driftige og kunnskapsrike – men har savnet en tydelig stemme som taler for seg. Litt pragmatisk så kan jeg si at du mest sannsynlig ikke vil finne et partiprogram som tilfredsstiller alle krav og ønsker. Som velger blir du nødt til å ta utgangspunkt i noen store enkeltsaker som er viktig for deg og stemme ut ifra dette.

Dette er det lokalvalg handler om. Her får man fram mangfoldet i politikken som er de små og store sakene som ligger nært hjertet til velgerne. Vil du påvirke må du altså stemme. Håper vi sees i valglokalet 9. september!

Artikkeltags