Ærlighet varer lengst

Jørn Omholt Kvilhaug.

Jørn Omholt Kvilhaug.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJa, det er valg i år og alle partiene er i startgropen med presentasjon av valgprogram med prioriteringer de kommende fire år. Valget til enkelte innbygger vil til slutt avgjøre politikken som Øvre Eiker skal styres etter framover.

Høyre i Øvre Eiker har hatt flertall sammen med andre partier og styrt kommunen i de siste 24 år, og har fått til svært mye. Jeg skal ikke ramse opp dette her, men bare minne leserne på at det vi har sagt vi skal gjøre, har vi gjort.

Dessverre har valgdeltakelsen ved de siste valgene vært synkende og i Øvre Eiker helt nede på under 55 % ved valget i 2015. Jeg er enig at valgdeltakelsen må opp, men jeg er ikke enig i hva Øvre Eiker Arbeiderpartiet har som middel for å nå en høyere valgdeltakelse.

Nestleder i Øvre Eiker Arbeiderparti oppfordrer til en dugnad, en dugnad for å betale mer skatt. I mitt hode er dugnad synonymt med frivilligheten. Innføring av eiendomsskatt er dessverre ikke noe Øvre Eikers befolkning ønsker frivillig eller som en dugnadsinnsats.

En midlertidig og tidsbegrenset eiendomsskatt for å finansiere alle de tiltakene Øvre Eiker Arbeiderparti ønsker å realisere, er en innføring av permanent eiendomsskatt. En rettferdig eiendomsskatt? Allerede her er det ugler i mosen. Hvordan kan en eiendomsskatt være rettferdig? Hvem skal bestemme grunnlaget? Hvor mange promille skal benyttes? Hvordan vil grunnlaget justeres årlig? Osv. Spørsmålene er svært mange.

I Øvre Eiker har vi svært mange spreke pensjonister som ønsker å fortsette å bo hjemme i eget hus. Eiendommene er i mange tilfeller nedbetalt, og mange har derfor formue som de betaler formuesskatt av. I tillegg har vi svært mange gårdbrukere med eiendommer som også vi bli rammet ekstra hardt. En eiendomsskatt på 5 til 10 til 15 tusen kroner i året vil gjøre stor inngripen i den enkeltes økonomi. Mine forsiktige anslag kan fort, med Øvre Eiker Arbeiderparti sitt forslag, utgjøre 1.000 kroner eller mer per måned for både pensjonister, gårdbrukere og andre lønnsmottakere. Og hva med næringslivet? Du må faktisk tjene mer for å sitte igjen med det samme hver måned. Stiger lønn og pensjon tilsvarende? Neppe! Takk til regjeringen for at formuesskatten i alle fall er redusert de seinere år.

Øvre Eiker har stor innflytting takket være store utbygginger i blant annet Harakollen og Ormåsen. Det ligger også an til ytterligere utbygging i tettstedene i kommunen. De som etablerer seg og har etablert seg i vår kommune er svært fornøyd med at det ikke er eiendomsskatt. Innføring av eiendomsskatt vil tære på økonomien til de fleste, og er i tillegg svært usosial.

Ja, vi har utfordringer på infrastruktur i Øvre Eiker i blant annet skolebygg, men svaret er ikke eiendomsskatt. Øvre Eiker kommune er veldrevet og har et overskudd i 2018 på cirka 25 mill. kroner. Skatteinngangen er god og stigende, kostnadene er redusert og under kontroll. Vi legger nå et godt grunnlag for å rehabilitere blant annet skolebyggene ved å fortsette i samme trend og bygge kapital for å nå de mål Øvre Eiker Høyre har for dette.

Oppfordringen fra Øvre Eiker Arbeiderparti til å komme «opp av sofaen og ned fra gjerde» for, lest mellom linjene, å stemme på Arbeiderpartiet, kan fort vise seg å være en bjørnetjeneste. Medaljens bakside er innføring av eiendomsskatt, og som de sier: «rettferdig og tidsbegrenset» er en dårlig skjult agenda.

Vi i Øvre Eiker Høyre går til valg på at vi IKKE skal innføre eiendomsskatt. Vi oppfordrer Øvre Eikers innbyggere å stemme ved kommunevalget 9. september, eller forhåndsstemme fra 10. august. Høy valgdeltakelse med en stemme til Høyre er en garanti for at det IKKE blir eiendomsskatt i Øvre Eiker kommune.

Skjulte agendaer og tåkeprat faller på sin egen urimelighet, ærlighet varer lengst.

Artikkeltags