Frp splitter fellesskapet: - Med Frp ved roret i Drammen, tyder mye på at forskjellene vil fortsette å øke.

FRP-ANGREP: Cathrin Janøy kritiserer FrPs menneskesyn i dette innlegget. FOTO: TOR CHRISTIAN ØDEGAARD

FRP-ANGREP: Cathrin Janøy kritiserer FrPs menneskesyn i dette innlegget. FOTO: TOR CHRISTIAN ØDEGAARD

Av

Drammens Tidende inviterte våre toppolitikere til Næringsdebatt i forrige uke. En av utfordringene som ble trukket fram, var at færre småbarnsfamilier flytter til Drammen enn før.

DEL

MENINGERPolitikerne ble spurt om hvordan de ville gjøre Drammen mer attraktivt for flere. Ulf Erik Knudsen, ordførerkandidat for Drammen Frp, svarte at vi ikke trenger flere «NAV-klienter» i Drammen, men skattebetalere. Dette utsagnet kan ikke stå uimotsagt.

Som om de som har rett på trygd fra NAV, er en homogen gruppe med mennesker som ikke bidrar inn i samfunnet. Det er vanskelig å bruke Knudsen sin uttalelse til annet enn et sterkt bidrag til å påføre skam, og sette grupper i samfunnet vårt opp mot hverandre. I løpet av livet kan flere av oss motta stønad fra NAV i kortere eller lengre perioder, fordi vi har opptjente rettigheter til det og er privilegerte nok til å bo i en nasjon som tilbyr det. Da skal vi kjenne oss trygge på at vi har et sterkt fellesskap som stiller opp.

Samtidig som Frp stigmatiserer trygdemottakere, er det nettopp Frp som i regjering gjør det vanskeligere for denne gruppen. De har allerede fjernet rettigheter for flere i NAV-systemet. For å nevne noe, har de fjernet bostøtte for enslige forsørgere, og dagpengemottakere får ikke lenger feriepenger.

Jeg mener at suksessoppskriften til den norske velferdsstaten fram til i dag, er at vi ikke har vært så opptatt av hvem det er av oss som «yter» og hvem som «nyter». Med dette systemet har vi i stor grad lenge klart å sørge for å bekjempe fattigdom og for at de fleste i Norge er inkludert i fellesskapet. Men vi vet at disse verdiene ikke kan tas som en selvfølge og at forskjellene har økt med dagens regjering.

Med Frp ved roret i Drammen, tyder mye på at forskjellene vil fortsette å øke. Fellesskapet vil svekkes og flere vil føle seg utrygge, misforstått og utenfor. Vi trenger en politikk for Nye Drammen der folk fra ulike samfunnsgrupper forenes og kjenner på et felles verdigrunnlag der alle kjenner eierskap til stedet de bor på og nærhet til hverandre, ikke avstand. Vi må ta vare på hverandre i Nye Drammen. I den sammenhengen vil jeg invitere Frp til å bidra med noe mer konstruktivt i det offentlige ordskiftet enn å sette «innvandrere» opp imot «etnisk norske» og «NAV-klienter» opp mot «skattebetalere».

Miljøpartiet De Grønne har gode løsninger for hvordan Drammen skal bli et attraktivt sted å bo i og flytte til. Både nå og på lang sikt. Vi vil ha et tydelig grønt avtrykk på hvordan vi videreutvikler og tar vare på kommunen vår. Vi mener at et mål om livskvalitet for alle, bærekraft, mangfold, byliv og høy arkitektonisk kvalitet må ligge til grunn for all utbygging og fortetting i Drammen kommune. Og der andre partier som blant andre Frp ønsker et byfritt billiv, vil vi ha et mest mulig bilfritt byliv.

Dette er i korte trekk gode rammer for at flere skal se på Drammen som et sted de vil flytte til og bli boende i.

Artikkeltags