Det går an å legge til rette for alternative måter å leve ut alderdommen på

Knut Kvale er 1.-kandidat for Øvre Eiker Senterparti.

Knut Kvale er 1.-kandidat for Øvre Eiker Senterparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDe fleste av oss blir gamle og vi lever etter hvert lengre, og mange av oss blir enslige. Være gammel og enslig veit vi kan være vanskelig, vi veit og at mange kan føle seg ensomme. Eldreomsorgen i de fleste kommuner går stort sett i tradisjonelle spor, fra å være hjemmeværende lengst mulig til pleie-/sykehjem med tettere oppfølging til slutt. En form, i tillegg til dette, som er lite utbredt i Norge er en modell som vi kan kalle Omtanketun.

Her kan en se for seg små leiligheter, bygd rundt et nav av fellesrom og arealer. En andel med en liten boenhet i et slikt anlegg kan kjøpes eller leies og kan forhåpentligvis bidra til gi en tryggere og mer meningsfylt tilværelse som gammel og enslig. Målet må være å kunne ha sitt eget, med kort vei til deltakelse sammen med likesinnede. I fellesarealene kan en kanskje samles rundt et fjernsyn, en kortleik, et arbeidsrom eller noen plantekasser, kanskje en kjøkkenhage eller et rødvinsglass for den del.

Her kan etableres et rom for et familieselskap når bestemor skal feire 90-årsdag eller et gjesterom for overnatting. For så vidt er det bare fantasien som setter grenser for hvordan en kan fylle fellesrommet. I Danmark er slike bofellesskap lagt inntil barnehage, hvor generasjonene lettere kan være i nærheten av hverandre. Poenget er at det går an å legge til rette for alternative måter å leve ut alderdommen på, dersom det er ønskelig.

Målgruppen vi ser for oss er kanskje de som risikerer å leve lenge som enker eller enkemenn, som fortsatt har livsmot og førlighet, men som kan trenge litt støtte for å greie hverdagen, eller bøte på en ensom tilværelse. Vi ser for oss en løsning der boligen vedkommende har eid og bodd i flere tiår kan veksles inn i et slikt fellesskap hvis ønskelig.

Fra kommunens ståsted vil en slik modell være en fordel. Dersom det er behov for kommunale tjenester som for eksempel hjemmesykepleie, hjemmehjelp vil dette være lettere å betjene med flere på samme sted. Ved behov kan det også etableres rutine for legebesøk.

Skal en så noe tvil rundt en slik modell, må det handle om at publikum ikke responderer på en denne boformen. Det gjenstår å se. Noen markedsundersøkelse fins ikke, og mange i den gruppen vi henvender oss til her lever i det stille og er ikke kravstore og et eventuelt tiltak er nytt og uprøvd. Det må eksistere et behov før det kan realiseres. Det kunne vært artig med noen tilbakemeldinger!

Alle tanker rundt dette er sikkert ikke tenkt, men hvis det skulle vise seg at dette er en fruktbar løsning, oppfordres lokale entreprenører og eiendomsutviklere til å sette seg ned å prosjektere et slikt botilbud for eldre. Her kan kreativiteten utover å bygge tradisjonelle leilighetsbygg, som vi ser overalt, settes på prøve! Kommer det opp gode løsninger skal kommunen og vi politikere bidra til å få dette på plass, til beste for en mer sosial og lykkelig alderdom.

Artikkeltags