Eiendomsskatt – til det beste for Øvre Eikers innbyggere?

EIENDOMSSKATT: Hans Kristian Sveaas advarer mot at innbyggerne i Øvre Eiker skal betale eiendomsskatt.

EIENDOMSSKATT: Hans Kristian Sveaas advarer mot at innbyggerne i Øvre Eiker skal betale eiendomsskatt.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI 2018 hadde 370 av landets kommuner innført eiendomsskatt. Ifølge KS, Kommunesektorens organisasjon, er 52 prosent av eiendomsskatten inntekter fra beskatning av bolig/ fritidsbolig, og 48 prosent øvrig kategorier eiendom, herunder ubebygd grunn, verk og bruk og annen næringseiendom. Eksempler på kommuner som har høye inntekter fra eiendomsskatt er kraftkommuner, kommuner med store selskaper og ikke minst kommuner med mange fritidseiendommer, såkalte «hyttekommuner». Hver enkelt kommune står fritt til å kun innføre eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig eller på næring, verk og bruk i tillegg.

Stortinget har gjort et vedtak om redusert maksimalsats for eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Likevel vil det fortsatt være slik at innbyggerne i kommuner med eiendomsskatt vil bli belastet denne usolidariske skattleggingen. Takket være Høyre og de andre partiene i posisjon er ikke Øvre Eiker kommune en av de 370 kommunene som har valgt å innføre eiendomsskatt. Høyre skal fortsatt jobbe for at det forblir slik i framtiden.

Det er flere argumenter for hvorfor man ikke bør innføre eiendomsskatt i Øvre Eiker kommune.

Å eie egen bolig

Bolig er et grunnleggende velferdsgode. Det er flere positive sider ved å eie et eget sted å bo. Det gjør noe med folks verdighet, samt folkehelse og trygge rammer for barn som vokser opp. Innføring av eiendomsskatt er et virkemiddel som vil virke negativt på prosessen for å få flere til å eie egen bolig. Ved store investeringer slik et boligkjøp vil være, er man være nødt til å se på de løpende utgifter det er ved å eie en bolig. For mange vil en betydelig ekstra utgift, som økte lånerenter eller eiendomsskatt, være faktorer som kan stoppe et boligkjøp. Det finnes selvfølgelig muligheter for løsninger der man skattlegger verdifulle boliger hardere enn boliger med mindre verdi, men uansett vil man oppleve en ekstra kostnad om man eier bolig ved innføring av eiendomsskatt i Øvre Eiker.

Videre er det ikke nødvendigvis slik at de med verdifulle boliger er de med best likviditet til å betjene en utgift som eiendomsskatt. Eksempelvis kan man ha arvet en bolig, men likevel ha en inntekt som er for lav til å kunne håndtere løpende ekstrautgifter en innføring av eiendomsskatt vil gi. Mener da tilhengere av eiendomsskatt at man skal bli tvunget til å selge boligen?

Om man ikke er i stand til å kjøpe egen bolig, befinner man seg i en situasjon hvor man må leie. Det er ikke uvanlig at man må leie bolig i en eller flere perioder i livet. En innføring av eiendomsskatt vil høyst sannsynlig gi økte leiepriser ved at utleier er nødt til å overføre den økte kostnaden det er ved å eie et bygg, over til leietaker.

Næringslivet vil redusere aktiviteten

Videre vil en innføring av eiendomsskatt på næring gi en negativ effekt på lokalt næringsliv. Potensielle aktører kan velge å ikke etablere seg i kommuner med eiendomsskatt på grunn av den økte økonomiske belastningen sammenlignet med kommuner uten eiendomsskatt. Lavere aktivitet hos lokalt næringsliv betyr lavere lokal sysselsetting som igjen betyr færre innbyggere med skattbar inntekt.

Innføring av eiendomsskatt er en omfattende prosess som vil gi lite avkastning på kort sikt. Det er store omkostninger ved taksering av boligene, samtidig som man vil pålegge administrasjonen i kommunen en ekstra byrde. Alternativt kunne denne merbelastningen bli benyttet til å finne enda bedre måter å drive Øvre Eiker kommune på.

Tilhengerne av eiendomsskatt uttaler at man skal øremerke de ekstra inntektene til investeringer. Kan man forvente at de står ved denne lovnaden den dagen de løpende utgiftene blir for høye, og man trenger å dekke et potensielt negativt resultat i kommunen, eller man trenger å saldere budsjettet fordi man hadde tiltak man ikke kunne finne dekning for? Videre er det lite sannsynlig at man avvikler eiendomsskatten, slik noen påstår kan være et alternativ, den dagen man har fått inn de inntektene man forventet. En innføring av en midlertidig eiendomsskatt er en det samme som en permanent eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er en sovepute

La det ikke bli slik at Øvre Eiker kommune innfører eiendomsskatt fordi «alle andre» har innført denne soveputen. Vi mener kommunen har et potensial som ennå ikke et fullt utnyttet. Dette potensial skal Høyre, sammen med samarbeidspartiene og den dyktige administrasjonen i kommunen, bruke framtiden til å finne og utvikle. Og det klarer vi uten eiendomsskatt.

LES FLERE INNLEGG:

Artikkeltags