Må ta sin del av ansvaret for miljøet

NR. 1: Andreas Madland Størdal, ordførerkandidat Øvre Eiker Venstre.

NR. 1: Andreas Madland Størdal, ordførerkandidat Øvre Eiker Venstre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Klimakrise, plastkrise, matkrise. Nesten hver dag forteller mediene om dramatiske endringer i klimaet og miljøet vårt forårsaket av oss mennesker selv.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dyrearter utryddes i voldsomt tempo, arter som lever i sjøen blir spylt opp på land med buken full av plast, og klimaendringer truer med å gjøre hele nasjoner ubeboelige. Samtidig er det også mange positive ting som skjer. Vi bytter ut fossile biler med elbiler, kildesorterer og sykler når det er mulig. Bedrifter regner på hvordan de kan redusere sine egne utslipp. Dette viser at det finnes vilje til å forsøke å løse disse problemene. Men vi må fortsatt gjøre mer, vi må gjøre det enklere å velge grønt.

Venstre i Øvre Eiker vil være en pådriver for et taktskifte i kommunens innsats mot klimagassutslipp, forsøpling og matsvinn. Vi vil ta initiativ til en detaljert gjennomgang av kommunens aktiviteter med mål om å sette opp et oppdatert klima- og miljøregnskap, slik at vi både kan måle hvordan vi gjør det som kommune med tanke på utslipp, men også enklere identifisere hvor vi kan og bør iverksette tiltak for å få ned utslippene våre.

Videre ønsker vi at nye bygg i kommunen skal være energinøytrale eller positive, vi vil gjennomføre energieffektiviseringstiltak på eksisterende bygg og at kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å velge mer klimavennlige løsninger. Vi må jobbe aktivt for å redusere matsvinn, bruke insektvennlige planter og tilpasse kantslått til miljøfaglige råd og styrke jordvernet. Dette innebærer at vi også må finne løsninger for to tog i timen mellom Kongsberg og Oslo, og RV35 mellom Hokksund og Åmot, som ikke beslaglegger noe av den beste matjorda i landet, slik det er skissert for flere av alternativene for disse prosjektene i dag. Og vi mener at en firefeltsløsning for sistnevnte prosjekt framstår som lite framtidsretta, all den tid vi må jobbe for å redusere biltrafikken i årene som kommer, ikke øke den.

I Øvre Eiker foretas rundt 80 % av reisene i kommunen med bil ifølge en utredning gjort i 2016. Dette er et tall vi må ha ambisjoner om å få ned, men da må vi gjøre alternativene bedre. Vi må sørge for flere billige og klimavennlige alternativer til biler som forurenser, både sykkel, kollektivtransport og elbiler. I dag er det mange gap i sykkelnettverket i kommunen som må tettes, f.eks. mellom Sem og Torespæren og langs Jungerveien til Ormåsen. Vi kan ikke forvente at folk skal sette ettåringen i sykkelvogna og tråkke av gårde mot barnehagen når biler samtidig suser forbi rett ved siden av. Venstre vil derfor jobbe for et sammenhengende sykkelnett i hele kommunen, flere og bedre sykkelparkeringer, og et skille mellom syklister og fotgjengere der dette er mulig.

Vi i Øvre Eiker og Norge har et av de høyeste velstandsnivåene i verden, men også blant de høyeste utslippene per innbygger. Vi har et moralsk ansvar for å få utslippene våre ned på et nivå som er bærekraftig. Men i tillegg er det et poeng som ofte blir oversett i diskusjonen om klima- og miljøtiltak på lokalt nivå: gode tiltak kan få ringvirkninger regionalt og globalt fordi de inspirerer til etterfølgelse. For å ta et eksempel fra bransjen undertegnede jobber i, solkraftbransjen. Da Tyskland for 10 år siden bestemte seg for å satse på installasjon av solceller gjennom massive subsidier, framsto dette som en dårlig idé for mange, inkludert undertegnede. Strømmen var dyr med en garantert pris på over 3 kroner per kWh. Til sammenligning har norsk vannkraft en produksjonskostnad ned mot 0.10 kroner per kWh. Men denne satsingen ble en modell for andre land, solindustrien vokste eksponentielt og kostnadene sank tilsvarende, og i dag er solkraft den billigste formen for kraftproduksjon i mange land, og er til og med blitt konkurransedyktig i kalde Norge. Og når Røyken kommune snart åpner Norges første svanemerkede skole, Torvbråten skole, i massivtre og med, nettopp, solceller på taket, håper jeg at dette er noe også Øvre Eiker vil la seg inspirere av når skolene våre skal oppgraderes. Slik kan miljøeffekten av lokale tiltak og ideer bli av et helt annet omfang enn det var i utgangspunktet.

Omstillingen til et grønnere samfunn er ikke nødvendigvis enkel. Det krever innsats og vilje fra både politikere, innbyggere og næringslivet. Vi kan vise lokalt hvordan en kommune kan redusere utslipp, utvikle grønne tettsteder og løse samferdselsutfordringer uten å ødelegge verdifulle landbruks- og naturområder. Det handler om renere natur, bedre framkommelighet og lavere klimautslipp. Det handler om en bedre framtid for våre barn og barnebarn. Det handler om å være på lag med framtida.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken